Til forsiden

Siste nytt

Innspill fra Melanomforeningen ifm. forslag til endringer i solarieregelverket

Les Melanomforeningens høringsinnspill til "forslag til endringer i solarieregelverket".

Inspill fra Melanomforeningen til evalueringen av Nye Metoder

Les Melanomforeningens innspill til evalueringen av Nye Metoder.

Informasjon om coronaviruset til dem som er rammet av malignt melanom (føflekkreft)

Melanomforeningens fagmedlem Anna K. Winge-Main svarer på noen av de spørsmålene som norske melanompasienter nå stiller seg i forbindelse om den pågående coronavirusepidemien.

Landsmøtet i Melanomforeningen er utsatt grunnet koronaviruset

Styret i Melanomforeningen har besluttet å utsette Landsmøtet 25.-26. april. Vi har rådført oss med medisinsk ekspertise vedrørende våre medlemmer/pasienter sin allmenne helsetilstand i forhold til utviklingen av koronaviruset i Norge.

Ny behandling øker overlevelse ved føflekkreft

For første gang ser vi at nye medisinske behandlingsformer påvirker utfallet og oppfølgingen for føflekkreftpasienter. Det skyldes hovedsakelig nye legemidler.

Knytter mikrobiota til effekt av immunterapi

To nye studier gir holdepunkter for at ulik tarmbakterieflora kan bidra til å forklare hvorfor ikke alle kreftpasienter har like god effekt av immunterapi.

Nye anbefalinger etter kreft-anbud

For første gang har Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS) utlyst eget anbud på PD1-hemmere. Tidligere denne måneden ble det klart at BMS nå hadde gitt en lavere pris på sitt legemiddel Opdivo (nivolumab) enn MSD hadde inngitt for sitt legemiddel Keytruda (pembrolizumab).

Amerikansk sykehus fant ny behandling mot føflekkreft

Forskere ved Mount Sinai-sykehuset har oppdaget genmarkører som kan bidra til ny behandling av føflekkreft med spredning. Behandlingen er viktig fordi den allerede er blitt forsøkt på pasienter — med gode resultater.

Mer bærekraftig prissettingsmodell for nye kreftmedisiner

-Legemiddelfirmaene tar seg for godt betalt, sier forskere i Nederland og lanserer ny prissettingsmodell for kreftmedisiner.

Stort potensiale for fremskyndet kreftdiagnose hos fastlegene

Halvparten av kreftpasienter oppsøkte fastlegen flere ganger året før kreftdiagnosen ble satt, viser ny svensk forskning.

Førstemann med immunterapi i Norge slutter på Radiumhospitalet

En av Norges fremste forskere på immunterapi slutter etter en lang karriere på Radiumhospitalet. Pensjonere seg skal Steinar Aamdal imidlertid ikke.

Norsk melanomforskning vekket interesse på verdens største kreftkongress

Haukeland-forsker Oddbjørn Straume presenterte resultater fra norsk forskning på AXL-hemmere til kø og trengsel under ASCO-konferansen i Chicago.

Føflekkreftforeningen informerer reisende på OSL om hudkreft ved fellesferiestart

Føflekkreftforeningen ønsker flypassasjerer en trygg og god solferie fra stand på Gardermoen når fellesferien starter helgen 6-8. juli.

Australske forskere utvikler blodprøve som påviser føflekkreft

Verdens første blodprøve som påviser tidlig føflekkreft står på trappene hos australske forskere.

Forekomsten av føflekkreft økte i 2017

Forekomsten av føflekkreft i Norge fortsatte å øke i 2017. -De nye krefttallene bare bekrefter Norges hudkreftproblem, sier lederen i Føflekkreftforeningen.

Gi en gave til Føflekkreftforeningen før nyttår og få skattefradrag

Føflekkreftforeningen er godkjent av skattemyndighetene som organisasjon hvor giveren kan få skattefradrag for gaver til Føflekkreftforeningen.

Pressemelding fra Føflekkreftforeningen 5. mars 2019

Ny nasjonal strategiplan mot hudkreft har kommet. Føflekkreftforeningen er meget skuffet over at delen om utredning av forbud mot solarium er fjernet av folkehelseministeren.

Godkjenning av adjuvant behandling er ikke på agendaen for møtet i Beslutningsforum den 17. juni!

Pressemelding fra Melanomforeningen 12. juni 2019: I dag står mange skuffede pasienter og vet ikke helt hva de skal gjøre, de frykter for deres liv og økonomi. Skal de ta opp et stort lån, selge hytta, be venner og familie om almisser – for å starte en privat behandling?

Melanomforeningen inviterer til nordisk melanomkonferanse i oktober 2019

Melanomforeningens medlemmer inviteres til å søke om å bli med på den første nordiske melanomkonferansen MPNE Nordic 2019 i Gøteborg i tidsrommet 11-13. oktober.

Norske pasienter venter på lovende behandling for føflekkreft – tilgjengelig i nabolandene

Melanomforeningen fortviler. – Vi har ingen forståelse for at dette skal ta så lang tid i Norge.

Adjuvantbehandling godkjent av Beslutningsforum den 26. august 2019

Immunterapi og målrettet behandling kan betydelig redusere tilbakefallsrisiko for føflekkreftpasienter i stadie III og IV etter fullstendig reseksjon av sykdommen. I slutten av august 2019 ble disse behandlingene endelig godkjent for bruk ved offentlig sykehus i Norge.

Antibiotika kan spolere immunterapi mot kreft

Hvilke bakterier du har i tarmen kan avgjøre om du overlever kreft. Pasienter med føflekkreft som fikk antibiotikakur først, levde mye kortere enn de som ikke fikk antibiotika før immunterapi, viser forskning.

Melanomforeningen trenger ditt engasjement!

Valgkomiteen søker engasjerte medlemmer som vil bidra i styret i Melanomforeningen!

Har vi riktig kontaktinfo?

Snart sender vi ut faktura på medlemskontingenten for 2020. Da er det viktig at vi har registrert riktige kontaktopplysninger i vårt medlemsregister (StyreWeb).

Referat fra frokostmøte om lovfesting av Beslutningsforum og endringer i pasient- og brukerrettighetsloven.

Tone Skajaa Rye deltok på vegne av Melanomforeningen på frokostmøte om lovfesting av Beslutningsforum og endringer i pasient- og brukerrettighetsloven. Saken skal til foreløpig behandling i Stortinget den 13.12.19.

Melanomforeningen holder feriestand på Gardermoen for andre året på rad

Som i fjor markerer Melanomforeningen starten på fellesferien med informasjonskampanje på Gardermoen helgen 5-7. Juli 2019.

Vi etterlyser adjuvant- behandling for føflekkreftpasienter (malignt melanom)

Antallet tilfeller av malignt melanom øker og Norge topper verdensstatistikken på hyppighet og dødelighet. Malignt melanom er en svært aggressiv form for kreft og frem til 2015 hadde vi nordmenn ingen annen behandling enn operasjon.

Nektes immunterapi - kreftpasienter betaler 1,2 millioner kroner for medisinen på privat sykehus

- Mange pasienter med føflekkreft pantsetter hus og hjem for å betale for immunterapi på privatsykehuset Aleris. Det offentlige helsevesenet svikter pasientene, sier Kari Anne Fevang som er styreleder i Melanomforeningen.

Informasjon om solfare og hudkreft preget fellesferiestarten på OSL

Føflekkreftforeningen informerte tusenvis av passasjerer om solvett og hudbeskyttelse på Oslo Lufthavn Gardermoen helgen 6-8. juli.

Anna Kristina (39) fikk føflekkreft 20 år etter at hun ble solbrent

- Jeg husker hvor merkelig det var da jeg gikk ut fra klinikken og livet utenfor bare fortsatte som normalt. Folk gikk på gaten, bilene kjørte forbi - som om ingenting hadde skjedd, og der sto jeg med kreft.

Styret 2019

Melanomforeningen skal ledes av et styre på minimum fem personer. Dagens styre ble valgt på årsmøtet den 09.april 2019 og består av 8 personer.

Føflekkreftforeningen skifter navn til Melanomforeningen

På årsmøtet 07. april ble det vedtatt at føflekkreftforeningen skifter navn til Melanomforeningen.

Regjeringen skroter solariumforbud

Journaliststudentene Silje Haugen Myrseth, Malin McLarney og Live Johanna S. Øverhaug har laget både en artikkel og et videoreportasje om nyheten at regjeringen skroter solariumforbud.

Invitasjon til undersøkelse

Undersøkelse for pasienter med Malignant Melanoma i stadie 3 eller 4: Markedsanalysebyrået Ipsos har fått tillatelse fra Føflekkreftforeningen til å dele denne invitasjonen.

Påmelding til Landsmøtet 2019

Nå er endelig invitasjon og påmelding klar for årets happening. Årsmøte i Føflekkreftforeningen blir 6.–7. april på Hotell Klubben i Tønsberg.

Livsmestringskurs «Kreft-hva nå?» 15.-22. februar på Montebellosenteret

Trinn 1 kurs «Kreft - hva nå?» er grunnleggende. Her treffer du andre med samme diagnose, som er i tilnærmet lik situasjon som deg selv. Kurset kan søkes alene eller med nær pårørende. Kurset egner seg best etter primærbehandling.