Til forsiden

Likepersonsordningen

En likeperson tilbyr støtte, veiledning og hjelp til pasienter og pårørende som er rammet av melanom. Ordningen foregår enten en-til-en eller i grupper.

Hva er en likeperson?

Likepersonens viktigste oppgave er å være et medmenneske, en som har tid til andre og som lytter med respekt.

Likepersoner gir ikke medisinske eller juridiske råd, men er en samtalepartner og en støtte som kan gi informasjon og veiledning slik at den andre kan ta egne valg ut fra egen situasjon. Likepersonarbeidet er frivillig og ulønnet.

Egen erfaring

Likepersonsarbeidet bygger på en aktiv og målrettet bruk av egenbasert erfaring. Ofte vil hjelpen gå gjennom møter eller over telefon. Likepersonsarbeid kan også skje i grupper. Likepersonsarbeid skal ikke være erstatning for offentlig/privat omsorg, men er likevel omsorg.

Krav til en likeperson

  • En likeperson skal være et medmenneske

  • En likeperson skal kunne lytte og forstå

  • En likeperson skal vise omsorg

  • En likeperson skal være med på veien

  • En likeperson skal gi hjelp til å takle situasjonen

  • En likeperson skal gi trygghet

  • En likeperson skal være vennlig

  • En likeperson skal ha kjennskap til egen organisasjon og andre instanser som kan være til hjelp (Kreftkoordinator, Kreftlinjen, Kreftforeningen osv.)

Kom i kontakt med en likeperson

Trenger du noen å støtte deg på? Send en epost til likeperson@melanom.no, så tar en likeperson kontakt med deg så raskt de kan.

Du kan også snakke med en likeperson på Vardesenteret (som har flere ulike aktiviteter for kreftrammede).

Se full oversikt over vardesenterne her
Tre mennesker snakker sammen. Vi ser dem bakfra og i bakgrunnen er en stor innsjø.Tre mennesker snakker sammen. Vi ser dem bakfra og i bakgrunnen er en stor innsjø.

Bli en likeperson

Det er ingen formelle krav til likepersoner, men man skal ha bearbeidet egen situasjon, og være i en fase hvor det vonde og vanskelige er kommet på avstand.

Likepersoner går gjennom kursing hos oss og må delta årlig på likepersonskonferansen vår (eller eventuelt hos en annen pasientforening).

Send en epost til post@melanom.no for å bli kontaktet om å bli likeperson.

To hender holder hverandre.To hender holder hverandre.