Til forsiden

Tilbake til nyheter

Informasjon om solfare og hudkreft preget fellesferiestarten på OSL

Føflekkreftforeningen informerte tusenvis av passasjerer om solvett og hudbeskyttelse på Oslo Lufthavn Gardermoen helgen 6-8. juli.

13. juni 2019

Foreningen bemannet informasjonsstanden fredag i tidsrommet 16:00-20:00 og på dagtid hele lørdag og søndag. Tidspunktet for arrangementet på flyplassen sammenfalt med starten på årets fellesferieavvikling og foreningens første av sitt slag.

Nådde tusenvis av passasjerer

Etter opptelling av resterende informasjonsmateriale fastslår foreningen at cirka 4 500 av foreningens informasjonspamflett «Hudkreft varer livet ut» ble delt ut i løpet av arrangementet. I tillegg ble 1 000 Solferie-brosjyrer fra Kreftforeningen delt ut til barnefamilier.

-Dette tilsvarer flere enn fire brosjyrer hvert minutt i løpet arrangementet, fastslår FFKFs leder Kari Anne Fevang som selv deltok på arrangementet som frivillig.

- Jeg er stolt over innsatsen til våre seks frivillige, skryter hun.

Reisende i familier og grupper nøyde seg ofte med én pamflett på deling. Foreningen estimerer derfor at et sted mellom 10 000 og 15 000 reisende tilhørte et reisefølge som fysisk mottok pamfletten om hudkreft, hudbeskyttelse og Føflekkreftforeningen.

Men takket være foreningens strategiske plassering etter sikkerhetsslusene, anslår foreningen at antallet som ble eksponert for budskapet om solvett og hudbeskyttelse i realiteten var flere ganger dette estimatet.

Kun positive tilbakemeldinger

Teamet fra Føflekkreftforeningen ble godt tatt i mot av publikum og Fevang rapporterer om udelt positiv tilbakemelding fra de reisende:

- En del passasjerer hadde ikke tenkt gjennom farene for hudkreft, mens andre hadde forberedt seg godt på solferie. Generelt så var folk glade for å se oss. Vårt ønske om en god og trygg solferie for hele familien ble svært godt tatt i mot.

Også andre utenfor den tiltenkte målgruppen møtte FFKF med interesse:

- Også medlemmer av bakkemannskapet og crew hentet informasjonsbrosjyrer hos oss og ønsket mer informasjon om hudkreft. Veldig inspirerende var disse besøkene også fra ansatte på flyplassen, sier Fevang.

Foreningen ønsker igjen å berømme Avinor som tok sitt samfunnsansvar på alvor og som la til rette for FFKFs besøk på Gardermoen. Foreningen takker også Kreftforeningen for å legge til rette for utdeling av Solferie-boken.

Kreftforeningens Solferie-bok kan lastes ned her. Føflekkforeningens pamflett «Hudkreft varer livet ut» kan lastes ned her.

Flere nyheter

Nyhetsbrev høst 2023

Denne høsten har vært begivenhetsrik for Melanomforeningen og også grunnen til at høstens nyhetsbrev har latt seg vente litt på. Mye har skjedd etter sommerferien. Vi har fått inn ny daglig leder, Barbara Gonzalez-Vaughn, som tiltrådte et 1-års vikariat 15.august i år. I høstens nyhetsbrev får du innblikk i de ulike aktivitetene Melanomforeningen har vært involvert i så langt i høst. Du kan lese mer om den nye felles likepersonstjenesten som det jobbes med på tvers av pasientforeningene. Vi har også deltatt i Nordic Melanoma Meeting i Reykjavik. Vi får også en oppdatering fra fagfeltet fra onkolog Anna K. Winge-Main. God lesing!

Vi søker flere likepersoner

Det er et stort behov for flere likepersoner på Vardesenterne, som finnes i de største byene. I tillegg har vi behov for flere likepersoner som kan påta seg telefonvakter, slik at vi kan sikre et godt og bærekraftig tilbud for mennesker som får påvist melanom.

Nyhetsbrev vår 2024

Etter en lang og mange steder kald vinter har våren så smått meldt sin ankomst. Vi gleder oss over lengre og lysere dager og ser frem mot sommeren. Det nærmer seg landstreff og årsmøte og jeg håper at så mange som mulig av dere tar turen til Gardermoen. Et interessant program venter, men mest av alt anledningen til å møte nye og gamle venner i denne foreningen. Vi trenger et par dager hvor vi kan fylles med ny kunnskap, dele sorger og gleder og utveksle erfaringer med likesinnede. Vi vet hva denne diagnosen kan være, noe "de andre" ofte ikke kan forstå. Vi håper å se mange nye og kjente fjes på Landstreffet 20. - 21. april.

Nyhetsbrev våren 2023

I vårens nyhetsbrev blir du oppdatert på arbeidet som gjøres og du får informasjon om vårens planlagte aktiviteter. Du kan også lese onkolog Annas oppdatering, samt en vårhilsen fra hovedstyret.