Til forsiden

Bli medlem
Tilbake til nyheter

Adjuvantbehandling godkjent av Beslutningsforum den 26. august 2019

Immunterapi og målrettet behandling kan betydelig redusere tilbakefallsrisiko for føflekkreftpasienter i stadie III og IV etter fullstendig reseksjon av sykdommen. I slutten av august 2019 ble disse behandlingene endelig godkjent for bruk ved offentlig sykehus i Norge.

28. februar 2020

Det dreier seg om følgende metoder som ble godkjent for bruk i det offentlige etter vedtak av Beslutningsforum:

  • Pembrolizumab (immunterapi) - stadie III
  • Nivolimab (immunterapi) - stadie III og IV
  • Dabrafenib + Trametinib (målrettet behandling) - stadie III

Melanomforeningen erfarer at pasienter er kandidat for disse behandlingene kun innen 12 uker etter fullstendig reseksjon av sykdom. Er du nylig operert for melanom og i stadie III eller IV anbefales du derfor å forhøre deg med din onkolog om du bør vurdere disse medisinene.

Foreningen har dessverre ikke mulighet til å foreta slike vurderinger ovenfor pasienter. Vi kan heller ikke bekrefte hvordan 12-ukers regelen praktiseres i det private.

Les mer om denne beslutningen på https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-26-august-2019.

Flere nyheter

Vi søker flere likepersoner

Det er et stort behov for flere likepersoner på Vardesenterne, som finnes i de største byene. I tillegg har vi behov for flere likepersoner som kan påta seg telefonvakter, slik at vi kan sikre et godt og bærekraftig tilbud for mennesker som får påvist melanom.

Nyhetsbrev våren 2023

I vårens nyhetsbrev blir du oppdatert på arbeidet som gjøres og du får informasjon om vårens planlagte aktiviteter. Du kan også lese onkolog Annas oppdatering, samt en vårhilsen fra hovedstyret.

Hjelp oss å nå 600 medlemmer

Som medlem bidrar du til å gi støtte til pasienter, pårørende og etterlatte. Du bidrar til at foreningen kan opprette og drifte møteplasser og likepersonstjenesten. I tillegg er du med å sørge for at mennesker berørt av melanom får en sterkere stemme.

Årsmøte 11.-20. mai 2021

Vi har tidligere sendt ut informasjon til alle medlemmer om at det også i år blir digitalt årsmøte. Du som medlem kan gå inn og stemme når som helst i perioden 11.-20. mai.