Til forsiden

Tilbake til nyheter

Adjuvantbehandling godkjent av Beslutningsforum den 26. august 2019

Immunterapi og målrettet behandling kan betydelig redusere tilbakefallsrisiko for føflekkreftpasienter i stadie III og IV etter fullstendig reseksjon av sykdommen. I slutten av august 2019 ble disse behandlingene endelig godkjent for bruk ved offentlig sykehus i Norge.

28. februar 2020

Det dreier seg om følgende metoder som ble godkjent for bruk i det offentlige etter vedtak av Beslutningsforum:

  • Pembrolizumab (immunterapi) - stadie III
  • Nivolimab (immunterapi) - stadie III og IV
  • Dabrafenib + Trametinib (målrettet behandling) - stadie III

Melanomforeningen erfarer at pasienter er kandidat for disse behandlingene kun innen 12 uker etter fullstendig reseksjon av sykdom. Er du nylig operert for melanom og i stadie III eller IV anbefales du derfor å forhøre deg med din onkolog om du bør vurdere disse medisinene.

Foreningen har dessverre ikke mulighet til å foreta slike vurderinger ovenfor pasienter. Vi kan heller ikke bekrefte hvordan 12-ukers regelen praktiseres i det private.

Les mer om denne beslutningen på https://nyemetoder.no/nyheter/mote-i-beslutningsforum-for-nye-metoder-26-august-2019.

Flere nyheter

Nyhetsbrev høst 2023

Denne høsten har vært begivenhetsrik for Melanomforeningen og også grunnen til at høstens nyhetsbrev har latt seg vente litt på. Mye har skjedd etter sommerferien. Vi har fått inn ny daglig leder, Barbara Gonzalez-Vaughn, som tiltrådte et 1-års vikariat 15.august i år. I høstens nyhetsbrev får du innblikk i de ulike aktivitetene Melanomforeningen har vært involvert i så langt i høst. Du kan lese mer om den nye felles likepersonstjenesten som det jobbes med på tvers av pasientforeningene. Vi har også deltatt i Nordic Melanoma Meeting i Reykjavik. Vi får også en oppdatering fra fagfeltet fra onkolog Anna K. Winge-Main. God lesing!

Vi søker flere likepersoner

Det er et stort behov for flere likepersoner på Vardesenterne, som finnes i de største byene. I tillegg har vi behov for flere likepersoner som kan påta seg telefonvakter, slik at vi kan sikre et godt og bærekraftig tilbud for mennesker som får påvist melanom.

Nyhetsbrev våren 2023

I vårens nyhetsbrev blir du oppdatert på arbeidet som gjøres og du får informasjon om vårens planlagte aktiviteter. Du kan også lese onkolog Annas oppdatering, samt en vårhilsen fra hovedstyret.

Det 15. Nordic Melanoma Meeting

11 – 13 oktober, 2023, Reykjavik - Nordic Melanoma Meeting samlet i år klinikere og forskere fra de nordiske landene, samt ledende melanomforskere fra hele verden i de unike islandske omgivelsene.