Til forsiden

Bli medlem
Tilbake til nyheter

Ny behandling øker overlevelse ved føflekkreft

For første gang ser vi at nye medisinske behandlingsformer påvirker utfallet og oppfølgingen for føflekkreftpasienter. Det skyldes hovedsakelig nye legemidler.

3. mars 2020

Årsrapporten for 2016 fra nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft foreligger i dag, mandag 13. november. Blant de mest dramatiske funnene er den sterke veksten i nye tilfeller av føflekkreft, nær fjorten prosent fra 2015. Dessuten ser vi for første gang resultatene av ny medisinsk behandling og endringer i oppfølgingen av pasientene.

Såkalt pakkeforløp for føflekkreft ble innført i andre halvdel av 2015, og for 2016 ser vi nå full effekt av nye behandlingsrutiner. Om lag nitten av tjue nye tilfeller av føflekkreft starter i huden. Dette er den alvorligste formen for hudkreft og den kreftformen som øker mest i Norge.

I 2016 fikk 2.264 nordmenn føflekkreft i hud, opp fra 2.001 nye tilfeller i 2015. Dette utgjør en økning på nesten fjorten prosent. Bare i noen grad skyldes dette ny måte å telle krefttilfeller på.

Stabilt bare for unge under tretti

Forekomsten av føflekkreft øker med alderen, men antallet unge under 30 år som får sykdommen, har vært ganske stabilt de siste tjue årene. For menn er økningen den mest dramatiske over tid. I trettiårsperioden fra 1986 til 2016 gikk andelen menn som med påvist føflekkreft opp fra 20 pr. 100.000 innbyggere til hele 55. Det er nær en tredobling på tretti år.

Flere nye medikamenter, både forskjellige mutasjonshemmere og nye immunterapier, har kommet på markedet de siste to årene. Det har vært stor debatt knyttet til bruken av disse. I perioden 2012-2016 er det likevel bare 398 pasienter som har fått prøve de nye medisinene, enten i forsøk eller som helt ny behandling. Likevel viser årets rapport en tydelig endring i utfallet for de som får ny, medikamentell behandling.

Som en følge av pakkeforløpet i behandlingen, rapporteres nå nye tilfeller nesten utelukkende elektronisk. Det er grunn til å tro at dette gir bedre kvalitet på rapportering av sykdommen.

Lav dødelighet ved tidlig oppdagelse

Dødeligheten ved føflekkreft er lav dersom sykdommen oppdages tidlig og kreften blir helt fjernet før den sprer seg. For kvinner er fem års relativ overlevelse 94,2 prosent, mens den for menn er noe lavere med 91,4 prosent. Ved spredning synker imidlertid forventet overlevelse dramatisk, og så sent som i 2015 døde opp mot 20 prosent av pasientene som hadde fått føflekkreft. Når spredning først var et faktum, selv om dette kunne skje lenge etter fem år fra første sykdomstilfelle, døde mange innen ett år.

Nye medikamenter er så vidt tatt i alminnelig bruk. Flere av disse viser grad av overlevelse på mer enn 50 prosent over tre år. Det er ennå for tidlig å si noe om overlevelse ut over dette. Likevel er forebygging og tidlig oppdagelse fremdeles er den beste behandlingen.

Les også:

Årsrapport 2016 fra nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft les den

arsrapport-2016-foflekkreft

Årsrapport 2015 fra nasjonalt kvalitetsregister for føflekkreft les den

arsrapport-2015-foflekkreft

Nye tall på forekomst av foflekkreft: http://foflekkreft.no/aktuelt/fortsatt-kraftig-vekst-i-foeflekkreft

Flere nyheter

Vi søker flere likepersoner

Det er et stort behov for flere likepersoner på Vardesenterne, som finnes i de største byene. I tillegg har vi behov for flere likepersoner som kan påta seg telefonvakter, slik at vi kan sikre et godt og bærekraftig tilbud for mennesker som får påvist melanom.

Nyhetsbrev våren 2023

I vårens nyhetsbrev blir du oppdatert på arbeidet som gjøres og du får informasjon om vårens planlagte aktiviteter. Du kan også lese onkolog Annas oppdatering, samt en vårhilsen fra hovedstyret.

Hjelp oss å nå 600 medlemmer

Som medlem bidrar du til å gi støtte til pasienter, pårørende og etterlatte. Du bidrar til at foreningen kan opprette og drifte møteplasser og likepersonstjenesten. I tillegg er du med å sørge for at mennesker berørt av melanom får en sterkere stemme.

Årsmøte 11.-20. mai 2021

Vi har tidligere sendt ut informasjon til alle medlemmer om at det også i år blir digitalt årsmøte. Du som medlem kan gå inn og stemme når som helst i perioden 11.-20. mai.