Til forsiden

Støtt oss

Ved å støtte Melanomforeningen med en pengegave, hjelper du oss å støtte berørte, forebygge melanom og drive interessepolitisk arbeid.

Hva går pengene til?

Vi arbeider for å støtte den enkelte pasient/pårørende, blant annet gjennom informasjon, veiledning, erfaringsutveksling og likepersonsarbeid.

I tillegg jobber vi med forebygging av melanom og interessepolitisk arbeid. Vi ønsker å være en politisk pådriver for melanom/føflekkreftrammedes behov.

Med din hjelp kan vi utgjøre en forskjell.

Hvordan gir jeg en pengegave?

  • Vipps

    Søk opp 82380 i Vipps-appen og gi et valgfritt beløp. Merk innbetalingen med navn og adresse så vi kan bekrefte og takke for deres støtte.

  • Overfør til kontonummer

    Du kan også overføre valgfritt beløp til kontonummer 3208.24.12939. Merk innbetalingen med navn og adresse så vi kan bekrefte og takke for deres støtte.

Mer informasjon om støtte