Til forsiden

Medlemskap

Som medlem i Melanomforeningen blir du del av et støttende nettverk av mennesker som er eller har vært i en liknende situasjon som deg selv.

Et støttende nettverk


Som medlem i Melanomforeningen gir du hjelp og støtte til berørte av melanom, og du bidrar til å ivareta deres interesser.

Gjennom likepersonstjenesten tilbyr vi en samtalepartner og en støtte til pasienter, pårørende og etterlatte. Vi har egne likepersoner tilstede på Vardesenterne i Bergen, Bodø og Oslo. I tillegg har vi aktive likepersoner i Tromsø og Vestfold.

Vi har aktive brukermedvirkere som jobber for å fremme pasienters stemme innenfor forskning, helseforetak og NAV. Ditt medlemskap er med på å muliggjøre at foreningen fortsetter dette viktige fokuset på pasientrettigheter.

Gjennom møteplasser som landstreff deler vi erfaringer med hverandre, og får faglig påfyll om melanom, behandling og forskning.

Hvorfor bli medlem?

  • Informasjonsutveksling med andre medlemmer

  • Du kan få tilgang til en likeperson som kan lytte og forstå

  • Du blir en del av en stor "familie"

  • Medlemsavgiften brukes til å støtte berørte og til å bekjempe melanom

Bli medlem

Klar for å bli medlem hos oss?