Til forsiden

Bli medlem
Tilbake til nyheter

Melanomforeningen trenger ditt engasjement!

Valgkomiteen søker engasjerte medlemmer som vil bidra i styret i Melanomforeningen!

13. februar 2020

Melanomforeningen er avhengig av et godt fungerende styre for å kunne fronte og drive arbeidet videre på vegne av sine medlemmer.

Ifølge vedtektene skal nye styremedlemmer velges på landsmøtet som i år holdes 25-26. april på Lillestrøm. Det er bruk for forskjellig type kompetanse i et styret, og den viktigste egenskapen du besitter er engasjement for melanom-saken. I en forening som denne ligger det implisitt at du bidrar med det du kan og orker avhengig av sykdomsbilde.

Det har vist seg utfordrende å finne kandidater til styre i år, noe som gjør det vanskelig for valgkomiteen å legge frem en innstilling til landsmøtet.

Vi oppfordrer derfor igjen om at potensielle styrekandidater melder interesse til tonekvi@gmail.com eller anne.tronvoll@hotmail.com

Mvh. Valgkomitéen

Flere nyheter

Vi søker flere likepersoner

Det er et stort behov for flere likepersoner på Vardesenterne, som finnes i de største byene. I tillegg har vi behov for flere likepersoner som kan påta seg telefonvakter, slik at vi kan sikre et godt og bærekraftig tilbud for mennesker som får påvist melanom.

Nyhetsbrev våren 2023

I vårens nyhetsbrev blir du oppdatert på arbeidet som gjøres og du får informasjon om vårens planlagte aktiviteter. Du kan også lese onkolog Annas oppdatering, samt en vårhilsen fra hovedstyret.

Hjelp oss å nå 600 medlemmer

Som medlem bidrar du til å gi støtte til pasienter, pårørende og etterlatte. Du bidrar til at foreningen kan opprette og drifte møteplasser og likepersonstjenesten. I tillegg er du med å sørge for at mennesker berørt av melanom får en sterkere stemme.

Årsmøte 11.-20. mai 2021

Vi har tidligere sendt ut informasjon til alle medlemmer om at det også i år blir digitalt årsmøte. Du som medlem kan gå inn og stemme når som helst i perioden 11.-20. mai.