Til forsiden

Om oss

Vi er her for å hjelpe deg med å overvinne utfordringene du møter i kampen mot melanom.

Kontakt oss

Bruk vårt kontaktskjema for å komme i kontakt med oss.

Styret

Melanomforeningen skal ledes av et styre på minimum fem personer. Dagens styre ble valgt på årsmøtet den 22. mai 2022 og består av 7 personer.

Sekretariatet

Vi som jobber i Melanomforeningen

Brukermedvirkning

Hvordan Melanomforeningen jobber med brukermedvirkning

Hold deg oppdatert

Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å få med deg siste nytt om melanom fra våre medlemmer.

Meld deg på nyhetsbrevet

Kort om oss

Vi er en forening for personer som har eller har hatt melanom/føflekkreft, deres pårørende og andre interesserte. Vi jobber først og fremst for å støtte den enkelte pasient og pårørende gjennom informasjon, veiledning og erfaringsutveksling med andre i samme situasjon.

Forebyggende arbeid med solkampanjer og kunnskapsformidling er også en av våre hovedprioriteringer. Våre mål er å spre kunnskap om melanom/føflekkreft og hvordan kreftformen kan forebygges. Vi prioriterer forebygging, behandling og forskning. Vi jobber for å medvirke til at den enkelte pasient skal oppleve større trygghet i behandlingsforløpet. Vi har kontakt med og henter erfaringer fra tilsvarende internasjonale organisasjoner.

Melanomforeningen ønsker å være en politisk pådriver som snakker melanomrammedes behov.

Bakgrunn for stiftelse av melanomforeningen

Stadig flere får melanom/føflekkreft i Norge, og tall fra Kreftregisteret viser at dette er den femte hyppigste kreftformen med i overkant av 2000 oppdagede tilfeller årlig. Heldigvis er det slik at de fleste som får denne sykdommen kan få fjernet kreften med en enkel operasjon. Men for en liten gruppe kan det oppstå tilbakefall og dersom melanomen/føflekkreften har spredt seg til andre organer i kroppen, er sykdommen svært alvorlig. De siste årene har det kommet nye medisiner som for mange gir svært gode resultater, og det har vært en kamp for å sikre at dette tilbudet kommer så mange pasienter som mulig til gode. Selv om man har hatt en vellykket behandling, vil man alltid leve videre med tanken på at man har hatt kreft. Man vil ha behov for oppfølging og kontroller og dette medfører også bekymringer.

For mange vil det også være godt å kunne møte andre som har vært gjennom en lignende behandling som en selv skal gjennom. Det er dette vi kaller likepersonarbeid, og utdanning av likepersoner er et stort satsingsområde i vår forening.

Nettopp behovet for informasjon, erfaringsutveksling med likesinnede og en organisasjon som kan tale vår pasientgruppes sak, var bakgrunnen for at vi 9. mai 2015 stiftet Føflekkreftforeningen, idag Melanomforeningen. Vi er en bruker- og interesseorganisasjon for pasienter og pårørende.
Vi skal være et sted hvor man kan henvende seg, og vi skal spre informasjon som det er relevant for våre medlemmer å være oppdatert på.

Vårt mål er å skape håp og trygghet, og være med på å vise vei i en kaotisk situasjon for de som rammes av melanom/føflekkreft.

Melanomforeningen vil jobbe for:

 • å støtte den enkelte pasient/pårørende bl.a. gjennom informasjon, veiledning og kontakt med andre i tilsvarende situasjon
 • å utvide kjennskapen til melanom/føflekkreft og forbedre kommunikasjonen mellom pasient og behandler
 • å gi forebyggende informasjon
 • å medvirke til å gi den enkelte pasient større trygghet i behandlingsforløpet
 • å avholde erfaringsutvekslingsmøter (likemannstreff) og informasjonsmøter på landsbasis
 • å drive likeperson virksomhet
 • å opprette regionale eller lokale avdelinger på landsbasis
 • å følge forskningen omkring nye behandlingsmetoder for melanom/føflekkreft
 • å støtte opp om forskning på melanom/føflekkreft
 • å være politisk pådriver
 • å ha kontakt/kommunisere med tilsvarende internasjonal organisasjoner

Hva er melanom?

Malignt melanom som er det medisinske navnet på melanom, bedre kjent som føflekkreft – den alvorligste formen for hudkreft.

Lær mer om melanom
Hud med føflekker.Hud med føflekker.

Siste nytt

Nyhetsbrev høst 2023

Denne høsten har vært begivenhetsrik for Melanomforeningen og også grunnen til at høstens nyhetsbrev har latt seg vente litt på. Mye har skjedd etter sommerferien. Vi har fått inn ny daglig leder, Barbara Gonzalez-Vaughn, som tiltrådte et 1-års vikariat 15.august i år. I høstens nyhetsbrev får du innblikk i de ulike aktivitetene Melanomforeningen har vært involvert i så langt i høst. Du kan lese mer om den nye felles likepersonstjenesten som det jobbes med på tvers av pasientforeningene. Vi har også deltatt i Nordic Melanoma Meeting i Reykjavik. Vi får også en oppdatering fra fagfeltet fra onkolog Anna K. Winge-Main. God lesing!

Vi søker flere likepersoner

Det er et stort behov for flere likepersoner på Vardesenterne, som finnes i de største byene. I tillegg har vi behov for flere likepersoner som kan påta seg telefonvakter, slik at vi kan sikre et godt og bærekraftig tilbud for mennesker som får påvist melanom.

Nyhetsbrev vår 2024

Etter en lang og mange steder kald vinter har våren så smått meldt sin ankomst. Vi gleder oss over lengre og lysere dager og ser frem mot sommeren. Det nærmer seg landstreff og årsmøte og jeg håper at så mange som mulig av dere tar turen til Gardermoen. Et interessant program venter, men mest av alt anledningen til å møte nye og gamle venner i denne foreningen. Vi trenger et par dager hvor vi kan fylles med ny kunnskap, dele sorger og gleder og utveksle erfaringer med likesinnede. Vi vet hva denne diagnosen kan være, noe "de andre" ofte ikke kan forstå. Vi håper å se mange nye og kjente fjes på Landstreffet 20. - 21. april.

Nyhetsbrev våren 2023

I vårens nyhetsbrev blir du oppdatert på arbeidet som gjøres og du får informasjon om vårens planlagte aktiviteter. Du kan også lese onkolog Annas oppdatering, samt en vårhilsen fra hovedstyret.

Bli med i kampen mot melanom

Vil du vite mer om medlemsskap, bidra til forskning eller kanskje gi et økonomisk bidrag?