Til forsiden

Bli medlem
Tilbake til nyheter

Hudkreftdagen 2020: Det er enkelt å forebygge malignt melanom (føflekkreft)

Flere og flere nordmenn blir rammet av malignt melanom (føflekkreft). De siste tallene fra Kreftregisteret viser at 2 325 nordmenn fikk diagnosen i 20181.

26. mai 2020

Norge ligger på verdenstoppen i forekomst av sykdommen, kun bak Australia og New Zealand2. Paradoksalt nok er føflekkreft enkelt både å forebygge og diagnostisere! Den kan også ofte behandles med enkel hudkirurgi dersom sykdommen oppdages tidlig nok. Dessverre har føflekkreft i spredningsstadier fremdeles høy dødelighet, til tross for at nye immunterapier gir økt overlevelse for mange pasienter.

Hvert år samarbeider Melanomforeningen med Kreftforeningen og Hudlegeforeningen om å markere Hudkreftdagen i mai. Én viktig kampsak er å gjøre nordmenn bedre kjent med både solvettreglene og ABCDE-regelen.Reglene er en hjelp til å prøve å oppdage føflekker med malignt melanom. Kari Anne Fevang, styreleder i Melanomforeningen, er opptatt av at foreningen må jobbe for å informere folk flest om farene ved overdreven soling. Hun ber oss alle følge med på hudforandringer og føflekker, og gå til legen hvis det er forandringer.

På grunn av koronapandemien vil det i år ikke være noen fysiske arrangement eller stands på Hudkreftdagen. I stedet arrangerer vi sammen med Kreftforeningen et webinar på selve dagen 27. mai (https://livestream.kreftforeningen.no/). Du kan bli med på direktesendingen kl. 11:00, og webinaret blir også liggende på nettsiden og Facebook-siden til Kreftforeningen i ettertid (https://kreftforeningen.no/vitensenteret/webinar/).

Ved å følge solvettreglene og sjekke føflekkene våre jevnlig, kan vi sammen snu trenden og få Norge ned fra verdenstoppen i forekomst av føflekkreft. Husk at du bare har én hud, så det er viktig å forebygge solskader!

Med vennlig hilsen

Kari Anne Fevang, styreleder

Melanomforeningen

[1] https://www.kreftregisteret.no/Generelt/Rapporter/Cancer-in-Norway/cancer-in-norway-2018/

[2] [https://www.wcrf.org/dietandcancer/cancer-trends/skin-cancer-statistics

For mer informasjon, vennligst kontakt:

  • Kreftforeningens pressetelefon: 92 40 78 77
  • Leder i Melanomforeningen, Kari Anne Fevang: 90 88 60 09
  • Leder i Hudlegeforeningen, Katarina Zak Stangeland: 98 87 20 17

Hudkreftdagen 27. mai er et samarbeid mellom Kreftforeningen, Hudlegeforeningen og Melanomforeningen. Den markeres i mai hvert år.

Her kan du lese mer om hudkreft og forebygging:

www.melanom.no

https://kreftforeningen.no/om-kreft/kreftformer/foflekkreft/

https://www.kreftregisteret.no/Registrene/Kreft_i_Norge/

www.kreftforeningen.no/solvett

www.kreftforeningen.no/hudsjekk

Flere nyheter

Vi søker flere likepersoner

Det er et stort behov for flere likepersoner på Vardesenterne, som finnes i de største byene. I tillegg har vi behov for flere likepersoner som kan påta seg telefonvakter, slik at vi kan sikre et godt og bærekraftig tilbud for mennesker som får påvist melanom.

Nyhetsbrev våren 2023

I vårens nyhetsbrev blir du oppdatert på arbeidet som gjøres og du får informasjon om vårens planlagte aktiviteter. Du kan også lese onkolog Annas oppdatering, samt en vårhilsen fra hovedstyret.

Hjelp oss å nå 600 medlemmer

Som medlem bidrar du til å gi støtte til pasienter, pårørende og etterlatte. Du bidrar til at foreningen kan opprette og drifte møteplasser og likepersonstjenesten. I tillegg er du med å sørge for at mennesker berørt av melanom får en sterkere stemme.

Årsmøte 11.-20. mai 2021

Vi har tidligere sendt ut informasjon til alle medlemmer om at det også i år blir digitalt årsmøte. Du som medlem kan gå inn og stemme når som helst i perioden 11.-20. mai.