Til forsiden

Tilbake til nyheter

Stort potensiale for fremskyndet kreftdiagnose hos fastlegene

Halvparten av kreftpasienter oppsøkte fastlegen flere ganger året før kreftdiagnosen ble satt, viser ny svensk forskning.

3. mars 2020

En doktorgradsavhandling ved Sahlgrenska Akademin publisert i mars viste at 56% av kreftpasienter hadde oppsøkt sin fastlege fire eller flere ganger året før de ble gitt diagnosen.

- For flere enn halvparten av pasientene var det nødvendig med fire eller flere besøk hos fastlege før en diagnose ble stilt. En betydelig andel av disse hadde kreftassosierte symptomer allerede da de første to besøkene fant sted. Disse måtte likevel oppsøke fastlegen to ganger til, skriver Sahlgrenska i en pressemelding.

Undersøkelsen bygget på data fra 4 500 pasienter i Västra Götalandsregionen i perioden 2010-2011 og tok for seg tilfeller av kreft i bryst, lunge, genitalier, prostata og tarm, i tillegg til hud- og føflekkreft,

-Kreft skal alltid ligge i bakhodet

Marcela Ewing, hovedforfatteren bak studien, peker på på det helt spesielle ansvaret som hviler på fastlegen:

- En kreftdiagnose stilles på sykehuset, men det er ofte fastlegen som først fatter mistanke og igangsetter undersøkelser. Allmenleger er nøkkelpersoner. Kreft skal alltid ligge i bakhodet siden en forsinket diagnose kan få så alvorlige følger, sier Ewing.

Videre vektlegger hun viktigheten av å se symptomer i sammenheng:

- Vi har vist at det er kombinasjonen av symptomer som er viktig, selv om de ikke skulle opptre samtidig. Dette må vi leger være oppmerksomme på. Om vi kan oppdage kreft på et tidligere tidspunkt så vil det forbedre pasientenes prognoser, noe også samfunnet vil tjene på.

Den norske fastlegen Tor Magne Johsen trekker også frem samfunnsbesvarelsene ved en styrket førstelinjetjeneste i helsevesenet.

- Viktigst er det at en styrket førstelinjetjeneste kan medføre at flere overlever kreftsykdommen, og overlever med mindre helseplager og bedre funksjonsnivå, enn det som er tilfelle i dag. Og hvis myndighetene innser at det må satser mer på fastlegene, vil det også gi enorme besparelser for resten av helsevesenet, sier Johnsen et intervju med tidsskriftet Dagens Medisin.

Usikkert omfang for føflekkreft

Føflekkreft er en av få krefttyper hvor ytre, synlige symptomer ofte melder seg tidlig i sykdomsforløpet og hvor sjansen er stor for å bli kurert bare diagnosen settes tidlig nok. Det første møtet mellom fastlege og en pasient som uroer seg over en føflekk er derfor kritisk.

Kari Anne Fevang, leder i Føflekkreftforeningen, kjenner en rekke tilfeller av pasienter med symptomer på føflekkreft som ikke ble tatt alvorlig nok av fastlege og som senere utviklet kreft med spredning.

- Pasienter kjenner sin egen hud best. I møtet med lege bør det derfor veie tungt når en pasient bekymrer seg over enkeltføflekker, sier hun.

Det er usikkert hvor ofte pasienter med symptomer på føflekkreft får uriktig oppfølging i Norge. Fevang etterlyser likevel sterkere bevisstgjøring rundt symptomene på sykdommen, både blant medisinsk personell og i befolkningen generelt.

- Vi skal fortsette å jobbe tett med fagmiljøene i Norge for å reversere økningen av føflekkreft i Norge, avslutter hun.

Flere nyheter

Nyhetsbrev høst 2023

Denne høsten har vært begivenhetsrik for Melanomforeningen og også grunnen til at høstens nyhetsbrev har latt seg vente litt på. Mye har skjedd etter sommerferien. Vi har fått inn ny daglig leder, Barbara Gonzalez-Vaughn, som tiltrådte et 1-års vikariat 15.august i år. I høstens nyhetsbrev får du innblikk i de ulike aktivitetene Melanomforeningen har vært involvert i så langt i høst. Du kan lese mer om den nye felles likepersonstjenesten som det jobbes med på tvers av pasientforeningene. Vi har også deltatt i Nordic Melanoma Meeting i Reykjavik. Vi får også en oppdatering fra fagfeltet fra onkolog Anna K. Winge-Main. God lesing!

Vi søker flere likepersoner

Det er et stort behov for flere likepersoner på Vardesenterne, som finnes i de største byene. I tillegg har vi behov for flere likepersoner som kan påta seg telefonvakter, slik at vi kan sikre et godt og bærekraftig tilbud for mennesker som får påvist melanom.

Nyhetsbrev vår 2024

Etter en lang og mange steder kald vinter har våren så smått meldt sin ankomst. Vi gleder oss over lengre og lysere dager og ser frem mot sommeren. Det nærmer seg landstreff og årsmøte og jeg håper at så mange som mulig av dere tar turen til Gardermoen. Et interessant program venter, men mest av alt anledningen til å møte nye og gamle venner i denne foreningen. Vi trenger et par dager hvor vi kan fylles med ny kunnskap, dele sorger og gleder og utveksle erfaringer med likesinnede. Vi vet hva denne diagnosen kan være, noe "de andre" ofte ikke kan forstå. Vi håper å se mange nye og kjente fjes på Landstreffet 20. - 21. april.

Nyhetsbrev våren 2023

I vårens nyhetsbrev blir du oppdatert på arbeidet som gjøres og du får informasjon om vårens planlagte aktiviteter. Du kan også lese onkolog Annas oppdatering, samt en vårhilsen fra hovedstyret.