Til forsiden

Behandlingstyper

Hvilken behandlingstype som brukes er avhengig av kreftstadie og den individuelle pasientens situasjon. Det kommer stadig nye behandlingsmetoder. Nedenfor finner du en oversikt over dagens vanligste metoder.

Kirurgi

Kirurgi er den vanligste behandlingsmetoden ved melanom.

Les mer om kirurgi

Immunterapi og målrettet behandling

Immunterapi har vist seg å ha gode resultater for melanompasienter med spredning.

Les mer om immunterapi

Strålebehandling

Ved spredning av melanom kan det være aktuelt å tilby strålebehandling.

Les mer om strålebehandling

Cellegiftbehandling

Den mest kjente medisinske behandlingen av kreftpasienter er med cellegift. Dette brukes bare unntaksvis ved melanom på grunn av lav effekt, og mye bivirkninger.

Les mer om cellegift

Artikler relatert til temaet

Hurtiginnføring av immunterapi - er konsekvensene færre kliniske studier?

I desember 2023 innførte Beslutningsforum en ny ordning for hurtig innføring av immunterapi, ofte referert til som «fast-track ordningen». Med denne ordningen tilbyr Beslutningsforum legemiddelfirmaene en måte å unngå en tidkrevende evaluering av legemiddelets effekt og sikkerhet mot at de aksepterer en lav pris på sitt immunterapeutiske legemiddel (prisen må være lavere enn en gitt terskelverdi). 

Godkjent adjuvant behandling for pasienter med stadium II melanom

Den 12.02.24 godkjente Beslutningsforum medikamentet nivolumab for adjuvant behandling av pasienter med stadium IIB og IIC i Norge. Dette skjedde via en ny «Fast track godkjenning» og kom raskere enn forventet.

Adjuvant behandling for pasienter med stadium II melanom

EMA godkjente i juli i år nivolumab (Opdivo) for bruk hos pasienter med stadium IIB og IIC melanom i adjuvant setting. Konkurrenten, pembrolizumab (Keytruda) ble i fjor i juni godkjent for den samme indikasjonen.

Alternativer når standard behandling ikke virker

Målrettede terapier og immunterapi har vært store gjennombrudd i behandlingen av melanom. Likevel er det sånn at omtrent 50% av pasienter som har melanom (I stage ¾) opplever at behandingen ikke har ønsket effekt, eller at behandlingen slutter å virke.

To hender som holder hverandre.To hender som holder hverandre.

Utforsk innhold etter stikkord

Klikk på et av stikkordene for å utforske innhold tilknyttet det