Til forsiden

Oppfølging av kroppen etter behandling

Etter behandling av melanom (føflekkreft) er det viktig å følge med på endringer på kroppen.

I tiden etter operasjon er det viktig at pasienten selv følger med på området rundt der hvor føflekken har vært, og kjenner etter om det er kuler eller hovne lymfekjertler. Merkes dette, må lege kontaktes. Dette blir også undersøkt på den første kontrollen etter operasjonen, vanligvis etter tre måneder.

For nærmere 70 prosent av de som har fått melanom (føflekkreft), vil ett eller to kirurgiske inngrep føre til at de blir friske av sykdommen. Den første kontrollen vil derfor vanligvis være for å gi pasienten informasjon og opplæring i egenkontroll og solvett. I tillegg blir det arrinspeksjon og en klinisk undersøkelse, for å se om det er kommet spredning til lymfekjertler. I noen tilfeller vil legen også finne det hensiktsmessig å utføre supplerende undersøkelser, som for eksempel CT/ultralyd/MR/PET og blodprøver.

Den videre oppfølgingen avhenger av hvordan sykdommen har utviklet seg.

Se Norsk Melanomgruppe sin hjemmeside for kontrollopplegg.

Det er føflekkens tykkelse som avgjør det videre kontrollregimet. Hvis det er tynne svulster, så holder det med fastlege/hudlege. Er det tykke svulster, så er det kreftlege eller hudlege som bør gjøre kontrollen. Selv om studier har vist at vel 60 prosent av tilbakefallene fanges opp av pasientene selv, vil kontrollene være viktige også for å gi pasienten trygghet og informasjon om sykdommen. Det vil fortsatt være viktig å følge med på både nye og gamle føflekker.

Selvundersøkelse er viktig

Når man dusjer bør man kjenne på områder i nærheten av der svulsten satt. Satt den på armen, kjenn godt etter i armhulen. Satt den på et ben, kjenn i lysken. Melanom kan komme tilbake i nærheten av der svulsten satt første gang, eller spre seg til nærliggende lymfeknuteområder. Det er lurt å la det bli en vane å undersøke seg selv, kanskje oppdager man et tilbakefall tidlig.

Se på huden din og merk deg eventuelle føflekker. Husk at føflekkene skal være «anonyme». Dersom de klør eller blør, eller forandrer seg bør man oppsøke lege. Ved føflekker på rygg eller i nakken – be om hjelp fra pårørende, eller benytt et speil. Studier viser at nesten 60 prosent av tilbakefallene oppdages av pasientene selv mellom kontrollene

Mer om temaene