Til forsiden

Kirurgi

Kirurgi er den vanligste behandlingsformen av melanom (føflekkreft).

Kirurgisk behandling

Hvis en føflekk er mistenkelig med tanke på kreft så vil fastlege eller hudlege kunne fjerne denne med et enkelt inngrep med lokalbedøvelse. Føflekken, samt mellom 2 til 5 millimeter av området rundt og under, fjernes med et båtformet kutt.

Analyse av føflekken

Det fjernede området skal alltid sendes inn til analyse selv der legen mener det ikke er grunn til bekymring og føflekken fjernes av mer kosmetiske årsaker.

Vi oppfordrer alle som fjerner en føflekk, uansett årsak, om å be legen sende den inn til analyse.

Når analysen viser kreft

Hvis prøver av en føflekk viser at den er malign som det heter på fagspråket, altså at det er kreftceller i den, så er standard behandling å fjerne cirka to til tre centimeter av det omkringliggende vevet med en enkel operasjon. Avhengig av hvor føflekken ligger så kan dette gjøres på lokalt sykehus.

Føflekker i ansikt, øre, fingre og tær

Fjerning av føflekker i ansikt, øre, fingre og tær, samt fotsåle, kan være komplisert og krever spesielle hensyn. Da bør operasjonen utføres på en kirurgisk avdeling ved et av universitetssykehusene.

Hvis føflekken ligger i et område som ikke lar seg operere så er det Radiumhospitalet som har nasjonalt ansvar for å følge opp disse pasientene.

Fjerning av lymfeknuter

I noen tilfeller vil man se at kreftcellene har spredt seg fra føflekken og til omkringliggende lymfeknuter. Det er i hovedsak to måter å oppdage dette på.

Oppdagelse ved hovne lymfeknuter

Det vanligste er at spredning oppdages på kontrollene man går på etter at behandlingen er over eller at man selv kjenner at man har fått hovne lymfeknuter i området rundt der føflekken var. Da må man til med en ny operasjon hvor lymfeknutene i dette området fjernes.

Vaktpostprosedyre

Den senere tid har det også i enkelte tilfeller blitt gjennomført det som kalles Vaktpostprosedyre i forbindelse med operasjonen hvor man fjerner to til tre centimeter av området rundt den kreftoppdagede føflekken. Da må pasienten legges i narkose, og det injiserer radioaktivitet i området svulsten satt. Det gjør at man kan spore hvilken lymfeknute som først drenerer fra området der føflekken var. Man tar da ut denne lymfeknuten og den blir undersøkt mens pasienten fortsatt ligger i narkose. Ser man spor av kreftceller i lymfeknuten vil også flere av lymfeknutene i området rundt bli fjernet.

Nytten av prosedyren er litt omstridt i fagmiljøene, men Helsedirektoratets Handlingsprogram for behandling av føflekkreft fra september 2016 anbefaler denne prosedyren.

Spredning til andre steder i kroppen

I de alvorligste tilfellene kan føflekkreften også spres til andre deler av kroppen som for eksempel lunger eller hjerne. På fagspråket kalles slike kreftsvulster for fjernmetastaser. Også disse kan fjernes kirurgisk avhengig av hvor de ligger, hvor store de er og hvor omfattende spredningen er. Det finnes derfor ikke noe standard svar på hvordan en slik spredning av kreften behandles, men ofte vil det være en kombinasjon av kirurgi og andre behandlingsmåter.

Mer om temaet