Til forsiden

Cellegift

Den mest kjente medisinske behandlingen av kreftpasienter er med cellegift.

Cellegift brukes bare unntaksvis ved melanom (føflekkreft) på grunn av lav effekt, og mye bivirkninger.

Elektrocellegift (ECT)

Ved spredning til hud, kan det være aktuelt å forsøke behandling med elektrocellegift. Ved denne behandlingen benyttes elektriske impulser for å øke gjennomtrengeligheten av cellegiften. Denne behandlingen er det kun Radiumhospitalet som utfører i Norge.

Mer om temaet