Til forsiden

Tilbake til artikler

Adjuvant behandling for pasienter med stadium II melanom

EMA godkjente i juli i år nivolumab (Opdivo) for bruk hos pasienter med stadium IIB og IIC melanom i adjuvant setting. Konkurrenten, pembrolizumab (Keytruda) ble i fjor i juni godkjent for den samme indikasjonen.

Anna K. Winge-Main
|
2. november 2023

EMA er det europeiske legemiddelbyrået som gjør en vitenskapelig vurdering av et legemiddel basert på resultat fra studier. For legemidlene nivolumab og pembrolizumab baserte de godkjenningen på resultater fra to store, internasjonale studier; KEYNOTE-716 studien og CheckMate-76K-studien. Begge studiene har vist at risikoen for tilbakefall reduseres betydelig når pasienter som har melanom uten spredning behandles med pembrolizumab eller nivolumab etter at føflekken er kirurgisk fjernet.

I Norge var vi med på CheckMate-76K-studien der tall presentert i fjor høst viste at nivolumab reduserer risikoen for tilbakefall med 58 prosent sammenliknet med placebo for disse pasientene etter 12 måneder.
- Tusen takk til alle pasientene som var med i studien og bidro til denne viktige forskningen!

Pasienter med melanom i stadium IIB eller IIC har relativt høy risiko for sykdomstilbakefall etter operasjon, det er derfor behov for behandlingsalternativer utover kirurgi som kan redusere risikoen for tilbakefall. Det vi ikke vet i dag er hvem som trenger denne behandling og hvem som allerede er kurert. Immunterapi tolereres ofte godt, men man kan få bivirkninger, til og med livstruende. Å utsette noen for alvorlige bivirkninger når de allerede er kurert ønsker vi jo ikke. Vi leter etter mulige måter å skille ut hvem som har risiko for tilbakefall og hvem som sikkert er kurert, men vi har ennå ikke funnet noen metoder. Hverken for dem som har stadium III eller stadium II. Per i dag er behandlingen ikke behandlet av Beslutningsforum og vi har ikke lov til å tilby adjuvant behandling for stadium II pasienter i Norge. Men vi håper og tror at dette vil komme i fremtiden.

Mer om temaene