Til forsiden

Strålebehandling

Når brukes stråleterapi?

Som hovedregel brukes ikke stråleterapi i førstebehandlingen av føflekkreft. Dersom det ikke er mulig å operere, kan man noen ganger gi strålebehandling i stedet for kirurgi.

Ved lokalavansert føflekkreft, og ved små føflekker i øyet, kan spesialisert stråleterapi gi kurativ effekt og spart øyefunksjon.

Stereotaktisk strålebehandling

Hvis det er spredning til hjernen, kan det være effektivt å benytte en strålekniv. Slik strålebehandling finsikter strålen inn på kreftcellene, slik at en unngår vesentlig skade på vevet rundt.

Denne typen kan man også bruke mot metastaser i lunger, lever, binyrer eller andre steder i kroppen.

Mer om temaet