Til forsiden

Tilbake til artikler

Alternativer når standard behandling ikke virker

Målrettede terapier og immunterapi har vært store gjennombrudd i behandlingen av melanom. Likevel er det sånn at omtrent 50% av pasienter som har melanom (I stage ¾) opplever at behandingen ikke har ønsket effekt, eller at behandlingen slutter å virke.

3. mai 2021
To hender som holder hverandre.To hender som holder hverandre.

Nedenfor finner du et dokument med et sammendrag av noen behandlingsalternativer for denne pasientgruppen i Norge.

Dokumentet er ikke ment å være en uttømmende liste over alternativer.

Samtidig får malign melanom stort forskningsfokus. Vi anbefaler derfor alle pasienter å ha dialog med respektive behandlere omkring gjeldende og fremtidige behandlingsmuligheter.

Vedlagte dokument er laget av medlemmer av Melanomforeningen og de er ikke kvalifisert til å gi medisinske råd. Men de ønsker å opplyse om at det potensielt finnes behandlinger (utenom “standard behandling”) som representerer reelle alternativer for denne pasientgruppen. Hver pasient må selv gjøre sine valg. Deres ønske er kun å opplyse om/bidra med informasjon om noen av disse alternativene.

Mer om temaet