Til forsiden

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning står sentralt i Melanomforeningens arbeid for å sikre at pasienters stemmer blir hørt i alle ledd av behandlingsprosessen. Vi er dedikerte til å fremme en inkluderende tilnærming hvor erfaringskunnskap og personlige behov former fremtiden for melanomomsorg og forskning.

Brukere (= pasienter og evt. deres pårørende)

Vil du bidra til medisinsk forskning innen melanom?

Mange mennesker i Norge delatar årlig i kliniske melanom-studier og får dermed kanskje tilgang til nyere og bedre medisin, men er også med på å bidra til verdifull forskning innen feltet.
Men, ikke alle kan delta i kliniske studier. Hvordan kan man da bidra? Jo, man kan være Brukerrepresentant i forskningsprosjekter.

Det er både i Norge og innen EU rettet fokus på brukermedvirkning innen helseforskning og det er i dag et krav i de fleste utlysninger for forskningsstøtte at alle helseforskningsprosjekter skal ha med Brukerrepresentanter. Brukerrepresentanter kan være med på å påvirke og utvikle forskningen og evt. endre den. Brukeren kan være med med i diskusjoner som prioritering av forskningen og de kan komme med innspill til planlegging, gjennomføringen, formidling og bruk av forskningen.

Kunne du tenke deg dette?

Melanomforeningen trenger Brukerrepresentanter. Vi trenger et panel med mulige Brukerrepresentanter som bor i Oslo-området og noen som bor i Bergen-området.

Som Brukerrepresentant i forskning får man ingen økonomisk kompensasjon. Man er med fordi man ønsker å være involvert i forskningen. Det kan bli mange sider med forskningsdokumenter å lese gjennom, og det kan være skrevet på et vanskelig fagspråk. Men, forskningsgruppene vil “oversette” og forklare så godt de kan og det er ofte spennede å være delaktig i forskning. Ofte kan man være mer enn en Brukerrepresentant i et forskningsprosjekt. En bruker kan komme med svært verdifulle kommentarer og spørsmål om forskningen og prosjektet som kan være med på å gjøre forskningen enda bedre.

Er du interressert i å være Brukerrepresentant? Send en e-post til: post@melanom.no og merk med “Brukerrepresentant”.

For mer informasjon kan du lese her:

Håndbok for brukermedvirkning i forskning

Artikkel fra Tidsskriftet.no om brukermedvirkning

Melanomforeningens brukerrepresentanter

 • Mann som smiler til kamera, med blå skjorte og brillerMann som smiler til kamera, med blå skjorte og briller

  Kai Aamodt (Oslo)

 • Kvinne smiler til kamera, med en frisørsalong i bakgrunnenKvinne smiler til kamera, med en frisørsalong i bakgrunnen

  Inger-Lill Bjerke (Oslo)

 • Kvinne smiler til kamera, med en sort topp med prikkete detaljer. Sort hvitt bilde.Kvinne smiler til kamera, med en sort topp med prikkete detaljer. Sort hvitt bilde.

  Therese Johannessen (Askøy)

 • Bilde av smilende dameBilde av smilende dame

  Anne-Cathrine Westgaard Schneider (Oslo)

 • Wencke Grimstad (Oslo)

 • Anna Kristina Lejdelin (Oslo)

 • Bilde av smilende mann med brillerBilde av smilende mann med briller

  Roald Nystad (Bergen)

 • Bilde av smilende dameBilde av smilende dame

  Signy Jaatun (Kristiansand)

 • Bilde av smilende dameBilde av smilende dame

  Tone Skajaa Rye (Kristiansand)

Dersom du ønsker å komme i kontakt med en av våre brukerrepresentanter kan du kontakte oss på post@melanom.no eller 977 35 355.

Bidra til forskning på melanom

Alle melanompasienter kan bidra til forskning ved å bli brukermedvirkere. Vi utdanner ikke brukermedvirkere her i Melanomforeningen, men oppforderer alle som har lyst til å ta kontakt med kreftforeningen.

Les mer om brukermedvirkning

Hvorfor skal jeg bli en brukermedvirker?

 • Dine perspektiver er viktige

  Ved å dele dine perspektiver som pasient kan du hjelpe forskere å finne retninger og hypoteser de ikke hadde tenkt på fra før.

 • Hjelpe andre å unngå melanom

  Ved å bidra til forskning kan du bidra i kampen om å bekjempe melanom.