Til forsiden

Melanomens stadier

Lær mer om hvordan melanom utarter seg på de ulike kreftstadiene.

Melanom (føflekkreft) deles opp i ulike stadier etter hvor utbredt sykdommen er:

  • Stadium I-II betyr at man har en tumor som er lokalisert i hud, og ikke har spredd seg videre
  • Stadium III betyr at kreften har spredd seg til én eller flere nærliggende lymfeknuter.
  • Stadium IV betyr at kreften har spredd seg til andre organer eller lymfeknuter (fjernspredning)

TNM-klassifikasjon

Man kan også dele opp i forskjellige stadier ved hjelp av det som på fagspråket kalles en TNM-klassifikasjon:

  • T= primærtumor, altså selve føflekken med kreftceller
  • N= lymfeknutemetastaser, der hvor kreften har spredt seg fra føflekken og til nærliggende lymfeknuter
  • M= fjernmetastaser, hvor kreften har spredt seg til andre organer i kroppen.

Få med deg siste nytt

Nyhetsbrev høst 2023

Denne høsten har vært begivenhetsrik for Melanomforeningen og også grunnen til at høstens nyhetsbrev har latt seg vente litt på. Mye har skjedd etter sommerferien. Vi har fått inn ny daglig leder, Barbara Gonzalez-Vaughn, som tiltrådte et 1-års vikariat 15.august i år. I høstens nyhetsbrev får du innblikk i de ulike aktivitetene Melanomforeningen har vært involvert i så langt i høst. Du kan lese mer om den nye felles likepersonstjenesten som det jobbes med på tvers av pasientforeningene. Vi har også deltatt i Nordic Melanoma Meeting i Reykjavik. Vi får også en oppdatering fra fagfeltet fra onkolog Anna K. Winge-Main. God lesing!

Vi søker flere likepersoner

Det er et stort behov for flere likepersoner på Vardesenterne, som finnes i de største byene. I tillegg har vi behov for flere likepersoner som kan påta seg telefonvakter, slik at vi kan sikre et godt og bærekraftig tilbud for mennesker som får påvist melanom.

Nyhetsbrev våren 2023

I vårens nyhetsbrev blir du oppdatert på arbeidet som gjøres og du får informasjon om vårens planlagte aktiviteter. Du kan også lese onkolog Annas oppdatering, samt en vårhilsen fra hovedstyret.

Det 15. Nordic Melanoma Meeting

11 – 13 oktober, 2023, Reykjavik - Nordic Melanoma Meeting samlet i år klinikere og forskere fra de nordiske landene, samt ledende melanomforskere fra hele verden i de unike islandske omgivelsene.

Mer om temaet