Til forsiden

Pakkeforløpet

Pakkeforløpet beskriver hvor mange dager de enkelte delene av utredningen bør ta. Forløpet er nasjonalt og er faglig basert.

Slik fungerer pakkeforløpet for melanom

Pakkeforløpet beskriver organisering av utredning, behandling, kommunikasjon med pasient og pårørende, ansvarsplassering og forløpstider. Selve pakkeforløpet starter når et sykehus mottar en henvisning med mistanke om kreft, eller når sykehuset selv starter utredning med mistanke om kreft.

Forløpstid

Alle sykehus som utreder og behandler kreft, skal ha en forløpskoordinator som skal sikre sammenhengende aktiviteter i hele forløpet. Pasient og pårørende kan ta kontakt med koordinatoren for informasjon og spørsmål om forløpet. Sykehuset skal formidle koordinatorens kontaktinformasjon til pasienten. Forløpstidene er normerende og ikke en pasientrettighet.

Les mer om pakkeforløpet for melanom hos Helsedirektoratet.

Mer om temaet