Til forsiden

Tilbake til artikler

Solarium og solariumsindustrien i Norge

Her er fem ting du ikke visste om solarier og solariumsindustrien i Norge - og hva Melanomforeningen tenker om saken.

1. september 2018

Fakta om bruk av solarium og solariumsindustrien i Norge

  1. Verdens Helseorganisasjon (WHO) definerer solarier som kreftfremkallende (“carcinogent”). WHO lener seg blant annet på forskning som viser at sjansen for å utvikle føflekkreft øker med mer enn 75% for dem som begynner å ta sol i solarium før fylte 30 år (IARC).
  2. I Norge viser målinger at solarier gir UVA-stråling som er fem ganger sterke enn sydensola (Statens Strålevern). Enkeltmålinger har endog vist strålenivåer 25 ganger høyere enn nivået en sommerdag på Østlandet (Den Norske Legeforening).
  3. I tillegg eksisterer det misoppfatninger omkring solariebruk. Solarium er ikke nødvendig for å opprettholde balansen av D-vitamin i kroppen. Korte opphold med ansikt, hender og armer i solen to-tre ganger i uken vil gi mer enn nok D-vitamin på sommerstid. Ellers på året kan rikt og variert kosthold supplere for å gi kroppen D-vitaminene den trenger (Norsk Helseinformatikk). Det er heller ikke slik at bruk av solarium før lengre opphold i solen, enten på fjellet eller i Syden, gir huden noen form for “beskyttelse” mot solskader.
  4. Regelverket for solariumsdrift i Norge har riktig nok blitt strammet inn noe de siste årene. For eksempel er det i dag 18-års grense for bruk av solarier, og solariumseiere plikter å opplyse om risikofaktorer ved bruk og bestå kunnskapsprøver for å drifte anleggene. Likevel avdekket Statens Strålevern avvik hos flere enn 75% av solariumsvirksomhetene da de gjennomførte tilsyn i bransjen høsten 2017 (Statens Strålevern).
  5. Det finnes flere enn 7 000 kommersielle solarier i Norge (Statens Strålevern), noe som i snitt er flere enn 16 for hver kommune i landet.

Hva Melanomforeningen tenker om saken

Melanomforeningen vil blant annet arbeide for at:

  • Farene ved bruk av solarium blir bedre kjent i befolkningen generelt
  • Solariumsbruk blant ungdom og unge voksne reduseres
  • Solariumsindustrien betaler for samfunnskostnadene den selv forårsaker (slik som kontroller, lovverk, økt forekomst av føflekkreft og annen hudkreft, mm.)
  • Solariumsindustrien blir avviklet på lengre sikt slik som har blitt gjort i andre land på føflekkrefttoppen, slik som Austrialia

Lær mer om hvordan du kan være trygg i sola:

Mer om temaet