Til forsiden

Hvordan behandles melanom?

Hvilken behandlingstype som brukes er avhengig av kreftstadie og den individuelle pasientens situasjon. Kirurgi, immunterapi, målrettede legemidler, strålebehandling og cellegift er vanlige behandlingstyper ved melanom.

Behandlingstyper

Det finnes ulike tilnærminger til behandling av melanom (føflekkreft) avhengig hvor langt sykdommen har utviklet seg. Jo tidligere diagnostisering dess mindre inngrep er nødvendig. Det kommer også stadig nye behandlingsmetoder.

Flere spørsmål og svar