Til forsiden

Tilbake til nyheter

Virker immunterapi for føflekkreft, virker den som regel lenge

Nye data på viktig studie publisert på ESMO-konferansen 2018 som akkurat ble avsluttet i München.

25. oktober 2018

Mandag 22. oktober la F. Stephen Hodi fra Dana-Farber Cancer Institute i Boston frem oppdaterte data fra studien som kalles Checkmate-067 studien.

Man så der at det var omtrent like god effekt etter 3 år som etter 4 år og at man hadde en overlevelse (Overall Survival, OS) på 53% etter 4 år versus 46 % på kun nivolumab monoterapi.

Det viktigste slik jeg ser det er at halen på kurven ser ut til å være stabil. De aller fleste som ikke har fått tilbakefall 2-3 år etter behandling klarer seg like bra etter 4 år. Behandlingen er imidlertid med ganske høy andel av sterke bivirkninger. Det er nå også flere studier hvor resultatene viser at effekten forblir om man reduserer dosen med Ipilimumab. Det har vi bare 12 måneders tall på, så det vet vi ikke om virker like godt på lang sikt.

Men det er likevel stort behov for nye behandlingsmetoder til de som ikke har nytte av immunterapi eller signalhemmere.

Legg merke til at dette er tall fra kliniske studier og ikke «real-world data». Dette er ikke er helt like pasientgrupper.

Vi ser at for de som kommer i behandling for avansert sykdom, så lever ca. 70-75 % etter 1 år. Den nederste linja er for Ipilimumab /(Yervoy®). Den er det ikke vanlig å velge som første behandling i Norge. Behandling med PD1-hemmer alene virker hos dobbelt så mange pasienter som Ipilimumab alene og har dessuten færre bivirkninger. Etter to år ser man at anti-PD1 + anti-CTLA4 skiller seg ut som best med 64% overlevelse. Dette er kombinasjonen av Ipi + Nivolumab. Det er betraktelig flere bivirkninger med kombinasjonsbehandlingen enn bare anti-PD1 behandling.

Vi har per oktober 2018 to godkjente PD1-hemmere i Norge; Nivolumab (Opdivo®) og Pembrolizumab ( Keytruda®). Kurvene på de to medisinene ligger så og si likt, det er med andre ord «hipp som happ» om en får den ene eller andre. Effekten er veldig lik, selv om det ikke er nøyaktig samme medisin.

Målrettet behandling/signalhemmere («targeted therapies») med BRAF- og MEK-hemmere Dabrafenib (Tafinlar®) og Trametinib (Mekinist®) er det mest bruke i Norge har litt lavere total overlevelse. Dette er en medisin som bare kan brukes av de av oss som har BRAF-mutert sykdom. Det er ca. halvparten av melanom pasientene, flere yngre enn eldre. Det er rask effekt av BRAF-MEK-hemmere, men man kan oppleve at de slutter å ha effekt etter en del måneder. Noen må også slutte på grunn av bivirkninger.

Det bør nevnes at det er en produsent til av BRAF- og MEK- hemmere. Vemurafenib (Zelboraf ®) og cobimetib (Cotellic®) brukes ikke så mye i Norge i dag. Det har med anbud å gjøre.

På konferansen kom det også noe data på en tredje duo med BRAF- og MEK hemmere; encorafenib og binimetinib. Disse har man hatt studier med bl.a. på Radiumhospitalet og det ser ut som om de virker like godt som de to andre gruppene, men med noe bedre toleranse. Disse medikamentene har ennå ikke fått godkjenning i Norge.

(Medisinske råd fra: Dr. A. Winge-Main)

Flere nyheter

Nyhetsbrev høst 2023

Denne høsten har vært begivenhetsrik for Melanomforeningen og også grunnen til at høstens nyhetsbrev har latt seg vente litt på. Mye har skjedd etter sommerferien. Vi har fått inn ny daglig leder, Barbara Gonzalez-Vaughn, som tiltrådte et 1-års vikariat 15.august i år. I høstens nyhetsbrev får du innblikk i de ulike aktivitetene Melanomforeningen har vært involvert i så langt i høst. Du kan lese mer om den nye felles likepersonstjenesten som det jobbes med på tvers av pasientforeningene. Vi har også deltatt i Nordic Melanoma Meeting i Reykjavik. Vi får også en oppdatering fra fagfeltet fra onkolog Anna K. Winge-Main. God lesing!

Vi søker flere likepersoner

Det er et stort behov for flere likepersoner på Vardesenterne, som finnes i de største byene. I tillegg har vi behov for flere likepersoner som kan påta seg telefonvakter, slik at vi kan sikre et godt og bærekraftig tilbud for mennesker som får påvist melanom.

Nyhetsbrev vår 2024

Etter en lang og mange steder kald vinter har våren så smått meldt sin ankomst. Vi gleder oss over lengre og lysere dager og ser frem mot sommeren. Det nærmer seg landstreff og årsmøte og jeg håper at så mange som mulig av dere tar turen til Gardermoen. Et interessant program venter, men mest av alt anledningen til å møte nye og gamle venner i denne foreningen. Vi trenger et par dager hvor vi kan fylles med ny kunnskap, dele sorger og gleder og utveksle erfaringer med likesinnede. Vi vet hva denne diagnosen kan være, noe "de andre" ofte ikke kan forstå. Vi håper å se mange nye og kjente fjes på Landstreffet 20. - 21. april.

Nyhetsbrev våren 2023

I vårens nyhetsbrev blir du oppdatert på arbeidet som gjøres og du får informasjon om vårens planlagte aktiviteter. Du kan også lese onkolog Annas oppdatering, samt en vårhilsen fra hovedstyret.