Til forsiden

Bli medlem
Tilbake til nyheter

Vil du bidra i melanomsaken?

Vi trenger kandidater til styret i Melanomforeningen!

5. mars 2021

Tre styremedlemmer står nå på valg, og valgkomiteen ønsker innspill og forslag til kandidater.

Styremedlemmene vil sitte i 2 år og velges formelt på årsmøtet i mai.

Melanomforeningen er avhengig av et godt fungerende styret som fronter og arbeider for foreningens saker både internt og eksternt, og denne jobben er svært viktig for alle medlemmene. Vi håper derfor at den eller de som har et spesielt engasjement for foreningen vil melde seg til verv.

Ta kontakt med sekretariatet på post@melanom.no eller 977 35 355

Flere nyheter

Vi søker flere likepersoner

Det er et stort behov for flere likepersoner på Vardesenterne, som finnes i de største byene. I tillegg har vi behov for flere likepersoner som kan påta seg telefonvakter, slik at vi kan sikre et godt og bærekraftig tilbud for mennesker som får påvist melanom.

Nyhetsbrev våren 2023

I vårens nyhetsbrev blir du oppdatert på arbeidet som gjøres og du får informasjon om vårens planlagte aktiviteter. Du kan også lese onkolog Annas oppdatering, samt en vårhilsen fra hovedstyret.

Hjelp oss å nå 600 medlemmer

Som medlem bidrar du til å gi støtte til pasienter, pårørende og etterlatte. Du bidrar til at foreningen kan opprette og drifte møteplasser og likepersonstjenesten. I tillegg er du med å sørge for at mennesker berørt av melanom får en sterkere stemme.

Årsmøte 11.-20. mai 2021

Vi har tidligere sendt ut informasjon til alle medlemmer om at det også i år blir digitalt årsmøte. Du som medlem kan gå inn og stemme når som helst i perioden 11.-20. mai.