Til forsiden

Tilbake til nyheter

Vil du bidra i melanomsaken?

Vi trenger kandidater til styret i Melanomforeningen!

5. mars 2021

Tre styremedlemmer står nå på valg, og valgkomiteen ønsker innspill og forslag til kandidater.

Styremedlemmene vil sitte i 2 år og velges formelt på årsmøtet i mai.

Melanomforeningen er avhengig av et godt fungerende styret som fronter og arbeider for foreningens saker både internt og eksternt, og denne jobben er svært viktig for alle medlemmene. Vi håper derfor at den eller de som har et spesielt engasjement for foreningen vil melde seg til verv.

Ta kontakt med sekretariatet på post@melanom.no eller 977 35 355

Flere nyheter

Nyhetsbrev høst 2023

Denne høsten har vært begivenhetsrik for Melanomforeningen og også grunnen til at høstens nyhetsbrev har latt seg vente litt på. Mye har skjedd etter sommerferien. Vi har fått inn ny daglig leder, Barbara Gonzalez-Vaughn, som tiltrådte et 1-års vikariat 15.august i år. I høstens nyhetsbrev får du innblikk i de ulike aktivitetene Melanomforeningen har vært involvert i så langt i høst. Du kan lese mer om den nye felles likepersonstjenesten som det jobbes med på tvers av pasientforeningene. Vi har også deltatt i Nordic Melanoma Meeting i Reykjavik. Vi får også en oppdatering fra fagfeltet fra onkolog Anna K. Winge-Main. God lesing!

Vi søker flere likepersoner

Det er et stort behov for flere likepersoner på Vardesenterne, som finnes i de største byene. I tillegg har vi behov for flere likepersoner som kan påta seg telefonvakter, slik at vi kan sikre et godt og bærekraftig tilbud for mennesker som får påvist melanom.

Nyhetsbrev våren 2023

I vårens nyhetsbrev blir du oppdatert på arbeidet som gjøres og du får informasjon om vårens planlagte aktiviteter. Du kan også lese onkolog Annas oppdatering, samt en vårhilsen fra hovedstyret.

Det 15. Nordic Melanoma Meeting

11 – 13 oktober, 2023, Reykjavik - Nordic Melanoma Meeting samlet i år klinikere og forskere fra de nordiske landene, samt ledende melanomforskere fra hele verden i de unike islandske omgivelsene.