Til forsiden

Tilbake til nyheter

Vi søker flere likepersoner

Det er et stort behov for flere likepersoner på Vardesenterne, som finnes i de største byene. I tillegg har vi behov for flere likepersoner som kan påta seg telefonvakter, slik at vi kan sikre et godt og bærekraftig tilbud for mennesker som får påvist melanom.

8. mai 2023

Likepersonstjenesten

En av de viktigste oppgavene til Melanomforeningen er å være en støtte for mennesker som enten selv har fått påvist melanom, eller som er pårørende/etterlatt til noen med melanom. Som ett ledd i dette så har vi en landsomspennende likepersonstjeneste, hvor våre likepersoner blant annet er fysisk til stede på Vardesentre eller tilgjengelig for telefonsamtaler. Det er et stort behov for flere likepersoner på Vardesenterne, som vi finner i alle de største byene; Bergen, Bodø, Oslo, Stavanger, Trondheim, Tromsø og Ålesund. I tillegg har vi behov for flere likepersoner som kan påta seg telefonvakter, slik at vi kan sikre et godt og bærekraftig tilbud for mennesker som får påvist melanom. Likepersonsarbeidet vårt er tuftet på frivillighet, og er derfor ulønnet. Vi er ikke fagpersoner, så vi skal ikke tilby medisinske eller juridiske råd, men være en støtte og en samtalepartner for de som har behov for det. Personlig egnethet blir vektlagt, da kommunikasjonsferdigheter er viktig i dette arbeidet. Det er også svært viktig at man har et avklart forhold til egen sykdom.

For å bli likeperson i Melanomforeningen må du:

  • Være betalende medlem av organisasjonen
  • Selv være diagnostisert eller være pårørende/etterlatt til noen med melanom
  • Delta på opplæring i regi av Melanomforeningen
  • Være en empatisk og lyttende samtalepartner med respekt for andres livssituasjon og opplevelser
  • Ha bearbeidet egne opplevelser og følelser rundt egen diagnose
  • Ha mulighet til å delta på vakter på Vardesenter, og/eller påta deg telefonsamtaler

Likepersonskurs 28.-30.oktober

Det vil bli et likepersonskurs den 28.-30.oktober i Oslo. I løpet av helgen vil man få nødvendig opplæring og informasjon om likepersonsarbeidet, i tillegg til at man får muligheten til å delta på spennende erfaringsutvekslinger og kurs.

For spørsmål og påmelding til kurset, send en epost på linnmari@melanom.no.

Flere nyheter

Nyhetsbrev høst 2023

Denne høsten har vært begivenhetsrik for Melanomforeningen og også grunnen til at høstens nyhetsbrev har latt seg vente litt på. Mye har skjedd etter sommerferien. Vi har fått inn ny daglig leder, Barbara Gonzalez-Vaughn, som tiltrådte et 1-års vikariat 15.august i år. I høstens nyhetsbrev får du innblikk i de ulike aktivitetene Melanomforeningen har vært involvert i så langt i høst. Du kan lese mer om den nye felles likepersonstjenesten som det jobbes med på tvers av pasientforeningene. Vi har også deltatt i Nordic Melanoma Meeting i Reykjavik. Vi får også en oppdatering fra fagfeltet fra onkolog Anna K. Winge-Main. God lesing!

Nyhetsbrev våren 2023

I vårens nyhetsbrev blir du oppdatert på arbeidet som gjøres og du får informasjon om vårens planlagte aktiviteter. Du kan også lese onkolog Annas oppdatering, samt en vårhilsen fra hovedstyret.

Det 15. Nordic Melanoma Meeting

11 – 13 oktober, 2023, Reykjavik - Nordic Melanoma Meeting samlet i år klinikere og forskere fra de nordiske landene, samt ledende melanomforskere fra hele verden i de unike islandske omgivelsene.

Den nye likepersonstjenesten – Samarbeid mellom pasientforeningene og Kreftforeningen

Alle pasientforeningene som er tilsluttet Kreftforeningen har over lang tid samarbeidet med Kreftforeningen om å bedre likepersonstjenesten og gjøre den mer lik for alle. Vi har kommet et godt stykke på vei med dette viktige arbeidet og har sammen utviklet et nytt felles grunnkurs for nye likepersoner samt et kurslederkurs. På denne måten kan alle foreningene tilby frivillige flere kurs gjennom året, og kanskje viktigst av alt, lette på arbeidsmengden samt kutte kostnadene som følger med å arrangere slike kurs.