Til forsiden

Bli medlem
Tilbake til nyheter

Vi søker flere likepersoner

Det er et stort behov for flere likepersoner på Vardesenterne, som finnes i de største byene. I tillegg har vi behov for flere likepersoner som kan påta seg telefonvakter, slik at vi kan sikre et godt og bærekraftig tilbud for mennesker som får påvist melanom.

31. august 2022

Likepersonstjenesten

En av de viktigste oppgavene til Melanomforeningen er å være en støtte for mennesker som enten selv har fått påvist melanom, eller som er pårørende/etterlatt til noen med melanom. Som ett ledd i dette så har vi en landsomspennende likepersonstjeneste, hvor våre likepersoner blant annet er fysisk til stede på Vardesentre eller tilgjengelig for telefonsamtaler. Det er et stort behov for flere likepersoner på Vardesenterne, som vi finner i alle de største byene; Bergen, Bodø, Oslo, Stavanger, Trondheim, Tromsø og Ålesund. I tillegg har vi behov for flere likepersoner som kan påta seg telefonvakter, slik at vi kan sikre et godt og bærekraftig tilbud for mennesker som får påvist melanom. Likepersonsarbeidet vårt er tuftet på frivillighet, og er derfor ulønnet. Vi er ikke fagpersoner, så vi skal ikke tilby medisinske eller juridiske råd, men være en støtte og en samtalepartner for de som har behov for det. Personlig egnethet blir vektlagt, da kommunikasjonsferdigheter er viktig i dette arbeidet. Det er også svært viktig at man har et avklart forhold til egen sykdom.

For å bli likeperson i Melanomforeningen må du:

  • Være betalende medlem av organisasjonen
  • Selv være diagnostisert eller være pårørende/etterlatt til noen med melanom
  • Delta på opplæring i regi av Melanomforeningen
  • Være en empatisk og lyttende samtalepartner med respekt for andres livssituasjon og opplevelser
  • Ha bearbeidet egne opplevelser og følelser rundt egen diagnose
  • Ha mulighet til å delta på vakter på Vardesenter, og/eller påta seg telefonsamtaler

Likepersonskurs 28.-30.oktober

Det vil bli et likepersonskurs den 28.-30.oktober i Oslo. I løpet av helgen vil man få nødvendig opplæring og informasjon om likepersonsarbeidet, i tillegg til at man får muligheten til å delta på spennende erfaringsutvekslinger og kurs.

For spørsmål og påmelding til kurset, send en epost på linnmari@melanom.no

Flere nyheter

Vi søker flere likepersoner

Det er et stort behov for flere likepersoner på Vardesenterne, som finnes i de største byene. I tillegg har vi behov for flere likepersoner som kan påta seg telefonvakter, slik at vi kan sikre et godt og bærekraftig tilbud for mennesker som får påvist melanom.

Nyhetsbrev våren 2023

I vårens nyhetsbrev blir du oppdatert på arbeidet som gjøres og du får informasjon om vårens planlagte aktiviteter. Du kan også lese onkolog Annas oppdatering, samt en vårhilsen fra hovedstyret.

Hjelp oss å nå 600 medlemmer

Som medlem bidrar du til å gi støtte til pasienter, pårørende og etterlatte. Du bidrar til at foreningen kan opprette og drifte møteplasser og likepersonstjenesten. I tillegg er du med å sørge for at mennesker berørt av melanom får en sterkere stemme.

Årsmøte 11.-20. mai 2021

Vi har tidligere sendt ut informasjon til alle medlemmer om at det også i år blir digitalt årsmøte. Du som medlem kan gå inn og stemme når som helst i perioden 11.-20. mai.