Til forsiden

Bli medlem
Tilbake til nyheter

Verdens kreftdag 2020

I dag er det Verdens kreftdag. Dette er en offisiell FN-dag som markeres over hele verden hvert år den 4. februar. Den internasjonale kreftunionen startet markeringen for å styrke den globale kampen mot kreft. Forebygging, tidlig behandling og livskvalitet for mennesker med kreft, pårørende og etterlatte er viktige temaer i arbeidet.

4. februar 2021

I Norge arrangeres Verdens kreftdag i samarbeid mellom Kreftforeningen og pasientforeningene. Om lag 800.000 mennesker i Norge er pårørende. Hvert år er det 35000 nye krefttilfeller, 11000 dør og 296.000 lever med kreft. Hver av disse har minst 1 pårørende, som betyr at det er mange som er pårørende til en som har eller har hatt kreft.

I år ønsker vi å hylle de pårørende som ressurs; for deres uvurderlige innsats og støtte til mennesker med kreft! Ulønnet innsats fra pårørende er beregnet til å utgjøre 136.000 årsverk. Dette er nesten like mange årsverk som de kommunale omsorgstjenestene, som utgjør om lag 142.000 årsverk.

Webinar

Som en del av markeringen i dag inviterer Kreftforeningen og pasientforeningene til et eget webinar. Kreftsykdom kan være en stor utfordring for den som er syk. De pårørende deler også mange av pasientens opplevelser gjennom sykdommen. Samtidig er pårørende viktige støttespillere for den som har kreft. Pårørende har også behov for å bli sett, hørt og få støtte i sin rolle.
I dette webinaret vil personer som har hatt kreft, og deres pårørende dele sine erfaringer. Psykolog Marianne Straume bidrar med faglig perspektiv. I dialogen vil de reflektere over erfaringer og gi noen tips til hvordan man kan støtte hverandre i en krevende og langvarig sykdomstid.
Webinaret sendes direkte fra Kreftforeningens Vitensenter kl. 18 - 19.30.

Her finner du lenke til arrangementet:

https://kreftforeningen.no/vitensenteret/tilbud/verdens-kreftdag-kreft-krever-krefter-parorende-trenger-kraft/

Lenke på facebook: https://www.facebook.com/events/236307124745666

Vil du lese mer?

Les vårt

Nyhetsbrev Verdens kreftdag

Flere nyheter

Vi søker flere likepersoner

Det er et stort behov for flere likepersoner på Vardesenterne, som finnes i de største byene. I tillegg har vi behov for flere likepersoner som kan påta seg telefonvakter, slik at vi kan sikre et godt og bærekraftig tilbud for mennesker som får påvist melanom.

Nyhetsbrev våren 2023

I vårens nyhetsbrev blir du oppdatert på arbeidet som gjøres og du får informasjon om vårens planlagte aktiviteter. Du kan også lese onkolog Annas oppdatering, samt en vårhilsen fra hovedstyret.

Hjelp oss å nå 600 medlemmer

Som medlem bidrar du til å gi støtte til pasienter, pårørende og etterlatte. Du bidrar til at foreningen kan opprette og drifte møteplasser og likepersonstjenesten. I tillegg er du med å sørge for at mennesker berørt av melanom får en sterkere stemme.

Årsmøte 11.-20. mai 2021

Vi har tidligere sendt ut informasjon til alle medlemmer om at det også i år blir digitalt årsmøte. Du som medlem kan gå inn og stemme når som helst i perioden 11.-20. mai.