Til forsiden

Bli medlem
Tilbake til nyheter

Terese Heggs minnefond: NÅR DU FORTJENER NOE EKSTRA.

Har du kreft og er mellom 18 og 25 år og er under behandling ved et sykehus i helseregion Vest? Da kan du søke om økonomisk støtte fra Terese Heggs minnefond.

10. oktober 2017

Pengene skal brukes til noe som er lystbetont og kan skape glede.

Utdeling fra fondet skal skje fortrinnsvis til de som ikke har opparbeidet rettigheter til ytelser fra Folketrygden (NAV).

Utdeling fra fondet tilstrebes å ligge på ca kr. 2/3000 til hver søker, men beløpene kan variere.

Søknadsfrist er den 20. november hvert år og pengene utdeles til godkjente søkere den 30. november, som var Terese Heggs fødselsdag.

Søknadsskjema kan lastes ned fra Minnefondets hjemmeside: www.tereseheggminnefond.no

Ønsker du mer informasjon om fondet eller søknadsskjema kan du ta kontakt med Kreftforeningens distriktskontor i Bergen på tlf 21494921 eller minnefondets styreleder på tlf 90612270.

Søknad sendes pr. post innen den 20. november til:

Terese Heggs Minnefond

Kreftforeningen distriktskontor Bergen

v/Geir Vangsnes

Postboks 6125

5892BERGEN

Les mer her: Terese Heggs minnefond

TERESE HEGGS MINNEFOND

i samarbeid med KREFTFORENINGEN

Flere nyheter

Vi søker flere likepersoner

Det er et stort behov for flere likepersoner på Vardesenterne, som finnes i de største byene. I tillegg har vi behov for flere likepersoner som kan påta seg telefonvakter, slik at vi kan sikre et godt og bærekraftig tilbud for mennesker som får påvist melanom.

Nyhetsbrev våren 2023

I vårens nyhetsbrev blir du oppdatert på arbeidet som gjøres og du får informasjon om vårens planlagte aktiviteter. Du kan også lese onkolog Annas oppdatering, samt en vårhilsen fra hovedstyret.

Hjelp oss å nå 600 medlemmer

Som medlem bidrar du til å gi støtte til pasienter, pårørende og etterlatte. Du bidrar til at foreningen kan opprette og drifte møteplasser og likepersonstjenesten. I tillegg er du med å sørge for at mennesker berørt av melanom får en sterkere stemme.

Årsmøte 11.-20. mai 2021

Vi har tidligere sendt ut informasjon til alle medlemmer om at det også i år blir digitalt årsmøte. Du som medlem kan gå inn og stemme når som helst i perioden 11.-20. mai.