Til forsiden

Tilbake til nyheter

Terese Heggs minnefond: NÅR DU FORTJENER NOE EKSTRA.

Har du kreft og er mellom 18 og 25 år og er under behandling ved et sykehus i helseregion Vest? Da kan du søke om økonomisk støtte fra Terese Heggs minnefond.

10. oktober 2017

Pengene skal brukes til noe som er lystbetont og kan skape glede.

Utdeling fra fondet skal skje fortrinnsvis til de som ikke har opparbeidet rettigheter til ytelser fra Folketrygden (NAV).

Utdeling fra fondet tilstrebes å ligge på ca kr. 2/3000 til hver søker, men beløpene kan variere.

Søknadsfrist er den 20. november hvert år og pengene utdeles til godkjente søkere den 30. november, som var Terese Heggs fødselsdag.

Søknadsskjema kan lastes ned fra Minnefondets hjemmeside: www.tereseheggminnefond.no

Ønsker du mer informasjon om fondet eller søknadsskjema kan du ta kontakt med Kreftforeningens distriktskontor i Bergen på tlf 21494921 eller minnefondets styreleder på tlf 90612270.

Søknad sendes pr. post innen den 20. november til:

Terese Heggs Minnefond

Kreftforeningen distriktskontor Bergen

v/Geir Vangsnes

Postboks 6125

5892BERGEN

Les mer her: Terese Heggs minnefond

TERESE HEGGS MINNEFOND

i samarbeid med KREFTFORENINGEN

Flere nyheter

Nyhetsbrev høst 2023

Denne høsten har vært begivenhetsrik for Melanomforeningen og også grunnen til at høstens nyhetsbrev har latt seg vente litt på. Mye har skjedd etter sommerferien. Vi har fått inn ny daglig leder, Barbara Gonzalez-Vaughn, som tiltrådte et 1-års vikariat 15.august i år. I høstens nyhetsbrev får du innblikk i de ulike aktivitetene Melanomforeningen har vært involvert i så langt i høst. Du kan lese mer om den nye felles likepersonstjenesten som det jobbes med på tvers av pasientforeningene. Vi har også deltatt i Nordic Melanoma Meeting i Reykjavik. Vi får også en oppdatering fra fagfeltet fra onkolog Anna K. Winge-Main. God lesing!

Vi søker flere likepersoner

Det er et stort behov for flere likepersoner på Vardesenterne, som finnes i de største byene. I tillegg har vi behov for flere likepersoner som kan påta seg telefonvakter, slik at vi kan sikre et godt og bærekraftig tilbud for mennesker som får påvist melanom.

Nyhetsbrev vår 2024

Etter en lang og mange steder kald vinter har våren så smått meldt sin ankomst. Vi gleder oss over lengre og lysere dager og ser frem mot sommeren. Det nærmer seg landstreff og årsmøte og jeg håper at så mange som mulig av dere tar turen til Gardermoen. Et interessant program venter, men mest av alt anledningen til å møte nye og gamle venner i denne foreningen. Vi trenger et par dager hvor vi kan fylles med ny kunnskap, dele sorger og gleder og utveksle erfaringer med likesinnede. Vi vet hva denne diagnosen kan være, noe "de andre" ofte ikke kan forstå. Vi håper å se mange nye og kjente fjes på Landstreffet 20. - 21. april.

Nyhetsbrev våren 2023

I vårens nyhetsbrev blir du oppdatert på arbeidet som gjøres og du får informasjon om vårens planlagte aktiviteter. Du kan også lese onkolog Annas oppdatering, samt en vårhilsen fra hovedstyret.