Til forsiden

Tilbake til nyheter

Studenthuden din glemmer ikke

Mandag 29. august skrev VG.no om solariumsgave til studenter. Melanomforeningen har sammen med Kreftforeningen, Kreftregisteret,

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Norsk forening for Dermatologi og Venerologi, Norsk Melanomgruppe og Universitetet i Oslo skrevet et innlegg vedrørende dette.

5. september 2022

Studentpakken.no har sendt ut gavekort på solarium hos en av landets solariumskjeder til 125 000 studenter. Det har medisin- og sykepleiestudenter reagert på. Vi er en takknemlig heia-gjeng som vil berømme dem for dette.

Det er uheldig og svært beklagelig at Studentpakken.no på denne måten oppmuntrer studenter til solariebruk. Vi jobber mye med forebygging, og av alle solråd [1] er «ikke bruk solarium» kanskje det enkleste å følge opp. Vi vil gjerne ha studentene med i dette forebyggende arbeidet og hjelpe oss med å få Norge ned fra verdenstoppen i melanom.

Det er dessverre mange som tenker at «litt» solarium er trygt. Men bruk av solarium øker risikoen for å få hudkreft, og risikoen er størst hvis en starter i ung alder. Selv om det per dags dato ikke er ulovlig å bruke solarium for de over 18 år i Norge, er helseskadene knyttet til UV-stråling fra solarium godt dokumentert. Derfor er anbefalingen fra en samlet gruppe helsemyndigheter og fagmiljøer i Norge, med WHO i spissen, at man ikke skal bruke solarium i det hele tatt. WHO er tydelige i sitt budskap og mener vi må gjøre mye mer for å begrense bruken av solarier for å hindre en stadig økende forekomst av hudkreft. Det er ingen positiv helsegevinst i det hele tatt ved å bruke solarium.  En ekspertbasert EU-rapport om helseeffekter av solariebruk konkluderte at det ikke finns en trygg, nedre grense for bruk av solarium[2].

Melanom er den mest alvorlige formen for hudkreft. Kreftregisterets nasjonale tall[3] viser at dette er en av de kreftformene som øker mest i Norge i dag, og for aldersgruppen 25-49 år den nest vanligste kreftformen hos både kvinner og menn.

Årsaken er i all hovedsak eksponering for UV-stråling, fra sol og solarium[4]. I 2009 klassifiserte Verdens helseorganisasjon sitt fagorgan for kreftforskning, solarier som kreftfremkallende for mennesker.[5]

Norge ligger dessverre på andre plass i verden (kun slått av New Zealand) når det kommer til dødelighet av melanom. Rundt 2.400 nordmenn får denne diagnosen årlig, og hvert år dør rundt 300 personer som følge av melanom.

Vår oppfordring til Studentpakken.no er å hjelpe oss i arbeidet med å få studentene til å få gode solvaner. Vi skulle jo ønsket at dette budskapet nå var så godt kjent at et gavekort på solarium ikke hadde havnet i studentpakkene til 125 000 studenter. Men studentpakken.no skal likevel ha honnør for at de i et innslag på TV2 Nyhetskanalen i ettertid har beklaget at de har sendt gavekortene ut.

På samme måte som utdanning er en god investering i egen karriere, er forebygging av solskader en god investering i egen helse. Huden din glemmer ikke!

Kilder:

[1] https://kreftforeningen.no/forebygging/sol-solarium-og-hudkreft/

[2] https://health.ec.europa.eu/system/files/2019-02/scheer_o_003_0.pdf

[3] https://www.kreftregisteret.no/globalassets/cancer-in-norway/2021/cin_report.pdf

[4] https://dsa.no/sol-og-solarium/sol-og-solarium-og-helserisiko

[5] https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanonc/PIIS1470-2045(09)70213-X.pdf

Flere nyheter

Nyhetsbrev høst 2023

Denne høsten har vært begivenhetsrik for Melanomforeningen og også grunnen til at høstens nyhetsbrev har latt seg vente litt på. Mye har skjedd etter sommerferien. Vi har fått inn ny daglig leder, Barbara Gonzalez-Vaughn, som tiltrådte et 1-års vikariat 15.august i år. I høstens nyhetsbrev får du innblikk i de ulike aktivitetene Melanomforeningen har vært involvert i så langt i høst. Du kan lese mer om den nye felles likepersonstjenesten som det jobbes med på tvers av pasientforeningene. Vi har også deltatt i Nordic Melanoma Meeting i Reykjavik. Vi får også en oppdatering fra fagfeltet fra onkolog Anna K. Winge-Main. God lesing!

Vi søker flere likepersoner

Det er et stort behov for flere likepersoner på Vardesenterne, som finnes i de største byene. I tillegg har vi behov for flere likepersoner som kan påta seg telefonvakter, slik at vi kan sikre et godt og bærekraftig tilbud for mennesker som får påvist melanom.

Nyhetsbrev vår 2024

Etter en lang og mange steder kald vinter har våren så smått meldt sin ankomst. Vi gleder oss over lengre og lysere dager og ser frem mot sommeren. Det nærmer seg landstreff og årsmøte og jeg håper at så mange som mulig av dere tar turen til Gardermoen. Et interessant program venter, men mest av alt anledningen til å møte nye og gamle venner i denne foreningen. Vi trenger et par dager hvor vi kan fylles med ny kunnskap, dele sorger og gleder og utveksle erfaringer med likesinnede. Vi vet hva denne diagnosen kan være, noe "de andre" ofte ikke kan forstå. Vi håper å se mange nye og kjente fjes på Landstreffet 20. - 21. april.

Nyhetsbrev våren 2023

I vårens nyhetsbrev blir du oppdatert på arbeidet som gjøres og du får informasjon om vårens planlagte aktiviteter. Du kan også lese onkolog Annas oppdatering, samt en vårhilsen fra hovedstyret.