Til forsiden

Tilbake til nyheter

Strålevernet vil utrede solariumsforbud i ny hudkreftstrategi

Statens Strålevern etterlyser "sektorovergripende folkehelsearbeid” og foreslår utredning av solariumsforbud i nasjonal UV- og Hudkreftstrategi som oversendes Helse- og Omsorgsdepartementet i dag.

10. desember 2018

25% REDUKSJON I FOREKOMST INNEN 2040

Norge er i verdenstoppen når det gjelder økning i forekomst av føflekkreft og årlig er det flere enn 2100 nordmenn som får diagnosen, i følge Kreftregisterets tall for 2016.

Strategien setter seg fore å redusere forekomsten av hudkreft med 25 % innen 2040 sammenlignet med 2018. I tillegg er målet å redusere dødelighet gjennom tidligere oppdagelse oppdagelse. Her er det konkrete målet å redusere gjennomsnittlig tykkelse på føflekkreftsvulster ved diagnose fra dagens 1,0 mm til under 0,8 mm i år 2040, da tynnere svulster ved diagnosetidspunktet gir bedre prognose for overlevelse.

- For å lykkes, må de sentrale myndigheter og samfunnsaktører inngå i et sektorovergripende folkehelsearbeid med virkemidler, ressurser og tiltak som foreslått i delstrategiene, heter det i strategidokumentet.

FORESLÅR UTREDNING AV SOLARIUMSFORBUD

Sammen med strategien ligger også en gjennomføringsplan med konkrete tiltak. Her nevnes målrettet og tidligere oppdagelse av hudkreft, og økt bevissthet om forebygging av hudkreft i befolkningen.

Men Strålevernet foreslår i tillegg til dette å revurdere reguleringsregimet for solarier revurdering av reguleringsregimet for solarier. Det er spesielt forsaget om å nedsette en faglig arbeidsgruppe som innen 2020 skal ta stilling til et forbud mot solarium som kan få størst konsekvenser for de flere enn 7000 solariene som er i drift i Norge i dag.

Kari Anne Fevang, leder i Føflekkreftforeningen, mener det er riktig med en utredning om forbud mot solarier i Norge:

- Bruk av solarier er definert som “carcinogent” av Verdens Helseorganisasjon (WHO). Vi ønsker på lang sikt et forbud mot solarier i Norge. I mellomtiden mener vi at kontrollen av solariene må skje hyppigere og strengere, at næringen selv må betale for de økte kostnadene bruk av solarium medfører samfunnet.

FØFLEKKREFTFORENINGEN GODT FORNØYD

Fevang er fornøyd med strategien i sin helhet:

- Det er gjort et solid stykke arbeid i denne strategien som nå overleveres Regjeringen. Alt for mange mennesker i Norge får føflekkreft, selv dette er en sykdom som i stor grad kan unngås gjennom økt bevissthet om gode solvaner i befolkningen.

I dag utgjør helsekostnader for føflekkreft og annen hudkreft 6.5 milliarder kroner. Strålevernet anslår at samfunnet vil kunne spare 2.8 milliarder kroner hvert år innen 2034 dersom strategien lykkes. Fevang forventer derfor at planen blir fulgt opp med nødvendige bevilgninger:

- Når årlige kostnader for samfunnet er flere milliarder årlig, da er noen få friske millioner til holdningskampanjer og litt flere ansatte til å jobbe med saken hos Strålevernet småpenger, sier hun.

Strategien dekker primær og sekundær forebygging for alle typer hudkreft og er tenkt gjeldende for en fem-års periode fra 2019 til 2023. Det er en samlet nasjonal arbeidsgruppe stiller seg bak forslaget til strategi.

Flere nyheter

Nyhetsbrev høst 2023

Denne høsten har vært begivenhetsrik for Melanomforeningen og også grunnen til at høstens nyhetsbrev har latt seg vente litt på. Mye har skjedd etter sommerferien. Vi har fått inn ny daglig leder, Barbara Gonzalez-Vaughn, som tiltrådte et 1-års vikariat 15.august i år. I høstens nyhetsbrev får du innblikk i de ulike aktivitetene Melanomforeningen har vært involvert i så langt i høst. Du kan lese mer om den nye felles likepersonstjenesten som det jobbes med på tvers av pasientforeningene. Vi har også deltatt i Nordic Melanoma Meeting i Reykjavik. Vi får også en oppdatering fra fagfeltet fra onkolog Anna K. Winge-Main. God lesing!

Vi søker flere likepersoner

Det er et stort behov for flere likepersoner på Vardesenterne, som finnes i de største byene. I tillegg har vi behov for flere likepersoner som kan påta seg telefonvakter, slik at vi kan sikre et godt og bærekraftig tilbud for mennesker som får påvist melanom.

Nyhetsbrev vår 2024

Etter en lang og mange steder kald vinter har våren så smått meldt sin ankomst. Vi gleder oss over lengre og lysere dager og ser frem mot sommeren. Det nærmer seg landstreff og årsmøte og jeg håper at så mange som mulig av dere tar turen til Gardermoen. Et interessant program venter, men mest av alt anledningen til å møte nye og gamle venner i denne foreningen. Vi trenger et par dager hvor vi kan fylles med ny kunnskap, dele sorger og gleder og utveksle erfaringer med likesinnede. Vi vet hva denne diagnosen kan være, noe "de andre" ofte ikke kan forstå. Vi håper å se mange nye og kjente fjes på Landstreffet 20. - 21. april.

Nyhetsbrev våren 2023

I vårens nyhetsbrev blir du oppdatert på arbeidet som gjøres og du får informasjon om vårens planlagte aktiviteter. Du kan også lese onkolog Annas oppdatering, samt en vårhilsen fra hovedstyret.