Til forsiden

Tilbake til nyheter

Spennende og gode nyheter for pasienter med avansert malignt melanom.

Den årlige ESMO (European Society for Medical Oncology) kongressen foregikk i København 07-11 oktober. Dette er en konferanse hvor den seneste forskning innenfor kreftbehandling blir presentert og her kom det frem mye spennende og positivt for pasienter med avansert malignt melanom.

16. mars 2017

Det ble blant annet lagt frem nye tall i COMBI-v studien som ser på langtidsoverlevelse, for pasienter med BRAF-positiv føflekkreft med spredning. Denne studien viser at målrettet kombinasjonsbehandling bekrefter tre års total overlevelse for 45 prosent av pasientene med føflekkreft og spredning. Kombinasjonsbehandlingen i denne studien er førstelinjebehandling med Tafinlar (dabrafenib) + Mekinist (trametinib). Les mer om dette på norsk her: Pressemelding 10.10 -Novartis og på engelsk: Pressemelding 10.10 -Novartis engelsk

Den tidligere studien COMBI-d studien som ble lagt frem på ASCO i juni 2016. Dataen her viser økt overlevelse hos pasienter med BRAF-positiv føflekkreft med spredning. Dataene viser at 44 prosent av de BRAF-positive pasientene er i live etter tre år med førstelinjebehandling med Tafinlar (dafrafenib) + Mekinist (trametinib) og dermed ser vi en positiv utvikling. Les mer om denne studien her: Pressemelding 20.06 -Novartis

Flere nyheter

Nyhetsbrev høst 2023

Denne høsten har vært begivenhetsrik for Melanomforeningen og også grunnen til at høstens nyhetsbrev har latt seg vente litt på. Mye har skjedd etter sommerferien. Vi har fått inn ny daglig leder, Barbara Gonzalez-Vaughn, som tiltrådte et 1-års vikariat 15.august i år. I høstens nyhetsbrev får du innblikk i de ulike aktivitetene Melanomforeningen har vært involvert i så langt i høst. Du kan lese mer om den nye felles likepersonstjenesten som det jobbes med på tvers av pasientforeningene. Vi har også deltatt i Nordic Melanoma Meeting i Reykjavik. Vi får også en oppdatering fra fagfeltet fra onkolog Anna K. Winge-Main. God lesing!

Vi søker flere likepersoner

Det er et stort behov for flere likepersoner på Vardesenterne, som finnes i de største byene. I tillegg har vi behov for flere likepersoner som kan påta seg telefonvakter, slik at vi kan sikre et godt og bærekraftig tilbud for mennesker som får påvist melanom.

Nyhetsbrev våren 2023

I vårens nyhetsbrev blir du oppdatert på arbeidet som gjøres og du får informasjon om vårens planlagte aktiviteter. Du kan også lese onkolog Annas oppdatering, samt en vårhilsen fra hovedstyret.

Det 15. Nordic Melanoma Meeting

11 – 13 oktober, 2023, Reykjavik - Nordic Melanoma Meeting samlet i år klinikere og forskere fra de nordiske landene, samt ledende melanomforskere fra hele verden i de unike islandske omgivelsene.