Til forsiden

Bli medlem
Tilbake til nyheter

Sats Elixia fjerner solsengene fra alle sine treningssentre

Etter at Verdens helseorganisasjon (WHO) advarte mot solarier, sluttet treningskjeden Sats med solstudio i sine treningssentre. Da Sats så fusjonerte med Elixia, forsvant solsengene ut fra landets største treningskjede med hele 65 sentre.

4. juni 2017

- Sats fjernet sine solarier allerede før fusjonen med Elixia, sier Trude Torset, regionsjef i Sats Elixia. - Vi kunne ikke stå inne for fortsatt bruk av solarier når vi nå vet hvor stor kreftfaren er.

Torset innrømmer at under fusjonen mellom Sats og Elixia var ikke dette det første de tenkte på, men så snart fusjonen var i mål, vedtok et enstemmig styre at ingen treningssentre skulle ha solarium lenger.

Signaleffekt

- Dette handler om signaleffekt og at det ikke samsvarer med helse og velvære. Det står ikke helt til profilen vår, så derfor blir det fjernet, forklarer Torset.

Nå avvikles også solsengene i de sentrene som tilhørte Elixia, og innen utgangen av 2017 vil det ikke være noen solsenger igjen. Det har kommet lite negativt fra medlemmene som følge av at tilbudet om kunstig sol forsvinner, mener regionsjefen.

Positive reaksjoner

- I det store og hele har vi fått utelukkende positive tilbakemeldinger. Men noen enkeltsaker har det jo vært.

Trude Torset tror heller ikke at medlemmene komme til å savne solarium eller ønske solsengene tilbake så snart de vendt seg til endringen. Sats Elixia har kommunisert godt hvorfor sengene ble tatt bort.

- Ja, det kan ikke være noen tvil om hvorfor sengene er borte. Vi har hengt opp plakater og informert resepsjonistene våre.

Stor kreftfare

Antallet nordmenn som hvert år får ondartet føflekkreft har nå passert to tusen. Blir kreften oppdaget tidlig nok, har de fleste en god mulighet til å bli friske.

Når spredning først skjer, er imidlertid sykdommen alvorlig for svært mange. Tross nye behandlingstilbud som immunterapi, er det et fåtall som blir helt friske etter at sykdommen har spredd seg. I 2015 døde 330 personer av metastasert malignt melanom.

Tilbake på 1950-tallet hadde Norge tre millioner innbyggere, men bare rundt nitti fikk påvist malignt melanom hvert år. Riktignok har folketallet nå passert fem millioner, men at godt over tjue ganger flere får påvist sykdommen, må regnes som en eksplosjon. Forebygging og tidlig oppdagelse er fremdeles den beste medisinen mot ondartet føflekkreft.

Flere nyheter

Vi søker flere likepersoner

Det er et stort behov for flere likepersoner på Vardesenterne, som finnes i de største byene. I tillegg har vi behov for flere likepersoner som kan påta seg telefonvakter, slik at vi kan sikre et godt og bærekraftig tilbud for mennesker som får påvist melanom.

Nyhetsbrev våren 2023

I vårens nyhetsbrev blir du oppdatert på arbeidet som gjøres og du får informasjon om vårens planlagte aktiviteter. Du kan også lese onkolog Annas oppdatering, samt en vårhilsen fra hovedstyret.

Hjelp oss å nå 600 medlemmer

Som medlem bidrar du til å gi støtte til pasienter, pårørende og etterlatte. Du bidrar til at foreningen kan opprette og drifte møteplasser og likepersonstjenesten. I tillegg er du med å sørge for at mennesker berørt av melanom får en sterkere stemme.

Årsmøte 11.-20. mai 2021

Vi har tidligere sendt ut informasjon til alle medlemmer om at det også i år blir digitalt årsmøte. Du som medlem kan gå inn og stemme når som helst i perioden 11.-20. mai.