Til forsiden

Tilbake til nyheter

Sats Elixia fjerner solsengene fra alle sine treningssentre

Etter at Verdens helseorganisasjon (WHO) advarte mot solarier, sluttet treningskjeden Sats med solstudio i sine treningssentre. Da Sats så fusjonerte med Elixia, forsvant solsengene ut fra landets største treningskjede med hele 65 sentre.

4. juni 2017

- Sats fjernet sine solarier allerede før fusjonen med Elixia, sier Trude Torset, regionsjef i Sats Elixia. - Vi kunne ikke stå inne for fortsatt bruk av solarier når vi nå vet hvor stor kreftfaren er.

Torset innrømmer at under fusjonen mellom Sats og Elixia var ikke dette det første de tenkte på, men så snart fusjonen var i mål, vedtok et enstemmig styre at ingen treningssentre skulle ha solarium lenger.

Signaleffekt

- Dette handler om signaleffekt og at det ikke samsvarer med helse og velvære. Det står ikke helt til profilen vår, så derfor blir det fjernet, forklarer Torset.

Nå avvikles også solsengene i de sentrene som tilhørte Elixia, og innen utgangen av 2017 vil det ikke være noen solsenger igjen. Det har kommet lite negativt fra medlemmene som følge av at tilbudet om kunstig sol forsvinner, mener regionsjefen.

Positive reaksjoner

- I det store og hele har vi fått utelukkende positive tilbakemeldinger. Men noen enkeltsaker har det jo vært.

Trude Torset tror heller ikke at medlemmene komme til å savne solarium eller ønske solsengene tilbake så snart de vendt seg til endringen. Sats Elixia har kommunisert godt hvorfor sengene ble tatt bort.

- Ja, det kan ikke være noen tvil om hvorfor sengene er borte. Vi har hengt opp plakater og informert resepsjonistene våre.

Stor kreftfare

Antallet nordmenn som hvert år får ondartet føflekkreft har nå passert to tusen. Blir kreften oppdaget tidlig nok, har de fleste en god mulighet til å bli friske.

Når spredning først skjer, er imidlertid sykdommen alvorlig for svært mange. Tross nye behandlingstilbud som immunterapi, er det et fåtall som blir helt friske etter at sykdommen har spredd seg. I 2015 døde 330 personer av metastasert malignt melanom.

Tilbake på 1950-tallet hadde Norge tre millioner innbyggere, men bare rundt nitti fikk påvist malignt melanom hvert år. Riktignok har folketallet nå passert fem millioner, men at godt over tjue ganger flere får påvist sykdommen, må regnes som en eksplosjon. Forebygging og tidlig oppdagelse er fremdeles den beste medisinen mot ondartet føflekkreft.

Flere nyheter

Nyhetsbrev høst 2023

Denne høsten har vært begivenhetsrik for Melanomforeningen og også grunnen til at høstens nyhetsbrev har latt seg vente litt på. Mye har skjedd etter sommerferien. Vi har fått inn ny daglig leder, Barbara Gonzalez-Vaughn, som tiltrådte et 1-års vikariat 15.august i år. I høstens nyhetsbrev får du innblikk i de ulike aktivitetene Melanomforeningen har vært involvert i så langt i høst. Du kan lese mer om den nye felles likepersonstjenesten som det jobbes med på tvers av pasientforeningene. Vi har også deltatt i Nordic Melanoma Meeting i Reykjavik. Vi får også en oppdatering fra fagfeltet fra onkolog Anna K. Winge-Main. God lesing!

Vi søker flere likepersoner

Det er et stort behov for flere likepersoner på Vardesenterne, som finnes i de største byene. I tillegg har vi behov for flere likepersoner som kan påta seg telefonvakter, slik at vi kan sikre et godt og bærekraftig tilbud for mennesker som får påvist melanom.

Nyhetsbrev vår 2024

Etter en lang og mange steder kald vinter har våren så smått meldt sin ankomst. Vi gleder oss over lengre og lysere dager og ser frem mot sommeren. Det nærmer seg landstreff og årsmøte og jeg håper at så mange som mulig av dere tar turen til Gardermoen. Et interessant program venter, men mest av alt anledningen til å møte nye og gamle venner i denne foreningen. Vi trenger et par dager hvor vi kan fylles med ny kunnskap, dele sorger og gleder og utveksle erfaringer med likesinnede. Vi vet hva denne diagnosen kan være, noe "de andre" ofte ikke kan forstå. Vi håper å se mange nye og kjente fjes på Landstreffet 20. - 21. april.

Nyhetsbrev våren 2023

I vårens nyhetsbrev blir du oppdatert på arbeidet som gjøres og du får informasjon om vårens planlagte aktiviteter. Du kan også lese onkolog Annas oppdatering, samt en vårhilsen fra hovedstyret.