Til forsiden

Tilbake til nyheter

Prøver å løse melanomgåten

På under ti år har har behandlingen av ondartet føflekkreft med spredning gjennomgått en revolusjon. Utfallet for pasienter med denne sykdommen er ikke lenger den sikre død, men mulighet for et lengre liv med høy livskvalitet.

6. juli 2017

Teresa Amaral fra Portugal er en av Europas unge onkologer som forsker på pasienter med spredning til hjernen. Doktorgraden hennes gir oss et glimt inn i en verden med raske og store forandringer for pasientene.

- Det er vanskelig å fatte seg i korthet når man skal beskrive de fantastiske funnene vi har gjort innen melanombehandlingen bare de siste årene, sier en begeistret Amaral.

- Fram til 2011 hadde vi egentlig ingen effektive behandling for å tilby pasientene. Behandlingen av malignt melanom med spredning forandret seg imidlertid dramatisk da vi fikk målrettede terapier og immunterapi, sier onkologen som allerede har rukket å gjøre seg bemerket som lege ved Lisboas universitetssykehus, i det portugisiske flyvåpenet og Tübingen i Tyskland.

Nesten halvparten overlever lenge

- Bare på få år har 45% av pasientene med metastatisk melanom og en BRAFV600-mutasjon fått nytte av BRAF- og MEK-hemmere, selv om utvikling av resistens over tid ennå er vanlig, sier Amaral.

Hun legger til at immunterapien kom egentlig til sine egne da den ble tatt i bruk mot melanom, og den ga en bemerkelsesverdig klinisk fordel for blant annet BRAFV600-mutert sykdom.

- Over en tredel av pasientene som allerede hadde en forhistorie med med tung behandling overlever nå fem år eller mer. Nylig har også resistens i immunterapi blitt bedre beskrevet, og en dypere forståelse av resistensutvikling er noe som vil fortsette å oppta oss forskere i tiden framover, fortsetter den portugisiske onkologen som også sitter i ESMOs komité for yngre onkologer.

ESMO står for European Society for Medical Oncology, eller europeisk forening for medisinsk onkologi.

Fremtiden ser lys ut

- Få behandlingsmuligheter har hittil vært tilgjengelige for pasienter i neoadjuvant- og adjuvansinnstillinger, men fremtiden ser lysere ut for de som kommer med i målrettede og immunterapeutiske studier, påpeker Amaral.

- Toksisitet ved bruk av nyere virkestoffer er ennå et stort sett ukjent territorium, med profiler som er svært forskjellige fra hva onkologer har vært vant til med konvensjonell kjemoterapi. Derfor er det nødvendig å raskt og korrekt identifisere signaler og symptomer og kunne starte behandling.

Amaral påpeker at framgangen i terapier i løpet av kort tid har revolusjonert måten vi behandler melanom på klinisk, og hun har førstehånds kunnskap fra egne pasienter som både lever lenger og med høyere livskvalitet.

Tverrfaglighet og pasientmedvirkning avgjørende

- Men jeg må legge til at ikke alt skyldes bare bedre medikamenter, men også involvering av tverrfaglige grupper og pasienters pårørende har vært vesentlige bidrag til å forbedre pasientomsorgen.

Den portugisiske onkologen mener at det neste store framskrittet i melanombehandling vil være å definere de beste måtene å kombinere terapi på for å bedre resultater.

- Hvordan kan vi kombinere og ordne forskjellige, målrettede terapier med bredere immunterapier? Hvordan kan vi kombinere lokale og systemiske terapier på en trygg og effektiv måte? Og, ikke minst, hvordan identifiserer vi de pasientene som vil ha best nytte av kombinasjonsbehandling og de hvor monoterapier alene kan være nok?

Amaral mener også at en utfordring vil være å bedre forstå hvor lenge man skal fortsette behandlingen.

- Behandlingene kan være tøffe, og overbehandling vil påvirke livskvaliteten negativt, samtidig som kostnadene er høye ved disse nye terapiene. Kostnad er ennå en betydelig utfordring i mange land, avslutter den unge onkologen.

Kilde:

http://magazine.esmo.org/perspectives-3/?utm_campaign=PL&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=53176620&_hsenc=p2ANqtz--Bw8_Gy18s_g94BYWAEl3ps90-REJf4VwC1R4lvwivph4kSFRqnVSsNIDLsp6mGK_fOMGb-A4BfJy2ItQO7QnbBtgS-g&_hsmi=53176620%23!/feature-melanoma#!/feature-melanoma

Flere nyheter

Nyhetsbrev høst 2023

Denne høsten har vært begivenhetsrik for Melanomforeningen og også grunnen til at høstens nyhetsbrev har latt seg vente litt på. Mye har skjedd etter sommerferien. Vi har fått inn ny daglig leder, Barbara Gonzalez-Vaughn, som tiltrådte et 1-års vikariat 15.august i år. I høstens nyhetsbrev får du innblikk i de ulike aktivitetene Melanomforeningen har vært involvert i så langt i høst. Du kan lese mer om den nye felles likepersonstjenesten som det jobbes med på tvers av pasientforeningene. Vi har også deltatt i Nordic Melanoma Meeting i Reykjavik. Vi får også en oppdatering fra fagfeltet fra onkolog Anna K. Winge-Main. God lesing!

Vi søker flere likepersoner

Det er et stort behov for flere likepersoner på Vardesenterne, som finnes i de største byene. I tillegg har vi behov for flere likepersoner som kan påta seg telefonvakter, slik at vi kan sikre et godt og bærekraftig tilbud for mennesker som får påvist melanom.

Nyhetsbrev vår 2024

Etter en lang og mange steder kald vinter har våren så smått meldt sin ankomst. Vi gleder oss over lengre og lysere dager og ser frem mot sommeren. Det nærmer seg landstreff og årsmøte og jeg håper at så mange som mulig av dere tar turen til Gardermoen. Et interessant program venter, men mest av alt anledningen til å møte nye og gamle venner i denne foreningen. Vi trenger et par dager hvor vi kan fylles med ny kunnskap, dele sorger og gleder og utveksle erfaringer med likesinnede. Vi vet hva denne diagnosen kan være, noe "de andre" ofte ikke kan forstå. Vi håper å se mange nye og kjente fjes på Landstreffet 20. - 21. april.

Nyhetsbrev våren 2023

I vårens nyhetsbrev blir du oppdatert på arbeidet som gjøres og du får informasjon om vårens planlagte aktiviteter. Du kan også lese onkolog Annas oppdatering, samt en vårhilsen fra hovedstyret.