Til forsiden

Tilbake til nyheter

Nyhetsbrev våren 2023

I vårens nyhetsbrev blir du oppdatert på arbeidet som gjøres og du får informasjon om vårens planlagte aktiviteter.

Du kan også lese onkolog Annas oppdatering, samt en vårhilsen fra hovedstyret.

15. mai 2023

Flere nyheter

Nyhetsbrev høst 2023

Denne høsten har vært begivenhetsrik for Melanomforeningen og også grunnen til at høstens nyhetsbrev har latt seg vente litt på. Mye har skjedd etter sommerferien. Vi har fått inn ny daglig leder, Barbara Gonzalez-Vaughn, som tiltrådte et 1-års vikariat 15.august i år. I høstens nyhetsbrev får du innblikk i de ulike aktivitetene Melanomforeningen har vært involvert i så langt i høst. Du kan lese mer om den nye felles likepersonstjenesten som det jobbes med på tvers av pasientforeningene. Vi har også deltatt i Nordic Melanoma Meeting i Reykjavik. Vi får også en oppdatering fra fagfeltet fra onkolog Anna K. Winge-Main. God lesing!

Vi søker flere likepersoner

Det er et stort behov for flere likepersoner på Vardesenterne, som finnes i de største byene. I tillegg har vi behov for flere likepersoner som kan påta seg telefonvakter, slik at vi kan sikre et godt og bærekraftig tilbud for mennesker som får påvist melanom.

Det 15. Nordic Melanoma Meeting

11 – 13 oktober, 2023, Reykjavik - Nordic Melanoma Meeting samlet i år klinikere og forskere fra de nordiske landene, samt ledende melanomforskere fra hele verden i de unike islandske omgivelsene.

Den nye likepersonstjenesten – Samarbeid mellom pasientforeningene og Kreftforeningen

Alle pasientforeningene som er tilsluttet Kreftforeningen har over lang tid samarbeidet med Kreftforeningen om å bedre likepersonstjenesten og gjøre den mer lik for alle. Vi har kommet et godt stykke på vei med dette viktige arbeidet og har sammen utviklet et nytt felles grunnkurs for nye likepersoner samt et kurslederkurs. På denne måten kan alle foreningene tilby frivillige flere kurs gjennom året, og kanskje viktigst av alt, lette på arbeidsmengden samt kutte kostnadene som følger med å arrangere slike kurs.