Til forsiden

Tilbake til nyheter

Nasjonal klinisk studie for pasienter med spredning fra melanom nesten fulltegnet

Ved alle norske universitetsklinikker løper for tiden en klinisk studie der et helt nytt behandlingsprinsipp kombineres med immunterapi eller målrettet behandling

9. september 2021

To av 3 pasienter randomiseres til å motta AXL hemmeren Bemcentinib, med mål om å øke andelen pasienter som responderer og å forlenge responsvarighet. Studien har inkludert over 60 pasienter siden 2017, og har som mål å inkludere 80 pasienter. I henhold til handlingsprogrammet til Norsk Melanomgruppe er det ønskelig at så mange pasienter som mulig får anledning til å delta i en klinisk studie. Deltagelse i en klinisk studie vil ikke være til hinder for at en pasient som senere kan komme til å trenge ytterligere behandling får første valgs standard behandling ved sitt sykehus.

Pasienter som kan delta i studien (BGBIL006) er:

  • Bekreftet spredning fra hudmelanom
  • Spredningen ikke tilgjengelig eller egnet for operasjon
  • Pasienter som tidligere ikke har fått behandling for melanom med spredning. Pasienter som har fått etterbehandling etter operasjon (adjuvant), og som senere får spredning likevel, kan delta.

Dersom du ønsker å vite mer om studien og eventuelt ønsker å delta kan du snakke med din behandlende lege eller kontakte studieledelsen direkte (oddbjorn.straume@helse-bergen.no).

Oddbjørn Straume, Professor MD PhD, prosjektleder BGBIL006.

Flere nyheter

Nyhetsbrev høst 2023

Denne høsten har vært begivenhetsrik for Melanomforeningen og også grunnen til at høstens nyhetsbrev har latt seg vente litt på. Mye har skjedd etter sommerferien. Vi har fått inn ny daglig leder, Barbara Gonzalez-Vaughn, som tiltrådte et 1-års vikariat 15.august i år. I høstens nyhetsbrev får du innblikk i de ulike aktivitetene Melanomforeningen har vært involvert i så langt i høst. Du kan lese mer om den nye felles likepersonstjenesten som det jobbes med på tvers av pasientforeningene. Vi har også deltatt i Nordic Melanoma Meeting i Reykjavik. Vi får også en oppdatering fra fagfeltet fra onkolog Anna K. Winge-Main. God lesing!

Vi søker flere likepersoner

Det er et stort behov for flere likepersoner på Vardesenterne, som finnes i de største byene. I tillegg har vi behov for flere likepersoner som kan påta seg telefonvakter, slik at vi kan sikre et godt og bærekraftig tilbud for mennesker som får påvist melanom.

Nyhetsbrev vår 2024

Etter en lang og mange steder kald vinter har våren så smått meldt sin ankomst. Vi gleder oss over lengre og lysere dager og ser frem mot sommeren. Det nærmer seg landstreff og årsmøte og jeg håper at så mange som mulig av dere tar turen til Gardermoen. Et interessant program venter, men mest av alt anledningen til å møte nye og gamle venner i denne foreningen. Vi trenger et par dager hvor vi kan fylles med ny kunnskap, dele sorger og gleder og utveksle erfaringer med likesinnede. Vi vet hva denne diagnosen kan være, noe "de andre" ofte ikke kan forstå. Vi håper å se mange nye og kjente fjes på Landstreffet 20. - 21. april.

Nyhetsbrev våren 2023

I vårens nyhetsbrev blir du oppdatert på arbeidet som gjøres og du får informasjon om vårens planlagte aktiviteter. Du kan også lese onkolog Annas oppdatering, samt en vårhilsen fra hovedstyret.