Til forsiden

Bli medlem
Tilbake til nyheter

Nasjonal klinisk studie for pasienter med spredning fra melanom nesten fulltegnet

Ved alle norske universitetsklinikker løper for tiden en klinisk studie der et helt nytt behandlingsprinsipp kombineres med immunterapi eller målrettet behandling

9. september 2021

To av 3 pasienter randomiseres til å motta AXL hemmeren Bemcentinib, med mål om å øke andelen pasienter som responderer og å forlenge responsvarighet. Studien har inkludert over 60 pasienter siden 2017, og har som mål å inkludere 80 pasienter. I henhold til handlingsprogrammet til Norsk Melanomgruppe er det ønskelig at så mange pasienter som mulig får anledning til å delta i en klinisk studie. Deltagelse i en klinisk studie vil ikke være til hinder for at en pasient som senere kan komme til å trenge ytterligere behandling får første valgs standard behandling ved sitt sykehus.

Pasienter som kan delta i studien (BGBIL006) er:

  • Bekreftet spredning fra hudmelanom
  • Spredningen ikke tilgjengelig eller egnet for operasjon
  • Pasienter som tidligere ikke har fått behandling for melanom med spredning. Pasienter som har fått etterbehandling etter operasjon (adjuvant), og som senere får spredning likevel, kan delta.

Dersom du ønsker å vite mer om studien og eventuelt ønsker å delta kan du snakke med din behandlende lege eller kontakte studieledelsen direkte (oddbjorn.straume@helse-bergen.no).

Oddbjørn Straume, Professor MD PhD, prosjektleder BGBIL006.

Flere nyheter

Vi søker flere likepersoner

Det er et stort behov for flere likepersoner på Vardesenterne, som finnes i de største byene. I tillegg har vi behov for flere likepersoner som kan påta seg telefonvakter, slik at vi kan sikre et godt og bærekraftig tilbud for mennesker som får påvist melanom.

Nyhetsbrev våren 2023

I vårens nyhetsbrev blir du oppdatert på arbeidet som gjøres og du får informasjon om vårens planlagte aktiviteter. Du kan også lese onkolog Annas oppdatering, samt en vårhilsen fra hovedstyret.

Hjelp oss å nå 600 medlemmer

Som medlem bidrar du til å gi støtte til pasienter, pårørende og etterlatte. Du bidrar til at foreningen kan opprette og drifte møteplasser og likepersonstjenesten. I tillegg er du med å sørge for at mennesker berørt av melanom får en sterkere stemme.

Årsmøte 11.-20. mai 2021

Vi har tidligere sendt ut informasjon til alle medlemmer om at det også i år blir digitalt årsmøte. Du som medlem kan gå inn og stemme når som helst i perioden 11.-20. mai.