Til forsiden

Tilbake til nyheter

Nå inviterer vi deg på tur til Brüssel

Har du lyst til å lære mer om hvordan vi vinner kampen mot føflekkreft? Nå inviterer Føflekkreftforeningen deg med til Europas største nettverk av likesinnede i Brussel

11. januar 2018

Kari Anne Fevang i Føflekkreftforeningen inviterer nå interesserte med på studietur til Brüssel helgen 16.-18. mars. Reise og opphold dekkes av det europeiske .

nettverket Melanoma Patients Network Europe (MPNE)

-- Vil du vite mer om føflekkreft? Bli med til Brüssel, da vel, inviterer Kari Anne Fevang.

Fevang er selv aktiv i Føflekkreftforeningen i Norge og håper å få med seg mange til årets store samling for pasienter, pårørende, interesserte og frivillige. I fjor reiste fire fra Norge til konferansen.

-- Dette er en årlig begivenhet som henter inn de beste foredragsholdere innen føflekkreft. I tillegg får vi som er engasjerte gode muligheter til å dele våre erfaringer med andre. I år blir det særskilt fokus på de siste, nye behandlingsformene og hvorfor immunterapi ikke virker på alle, lover Fevang.

Hun forteller til at konferansen har parallelle sesjoner slik at alle får godt utbytte, enten det er første gang eller man har vært med i flere år. I år vies en av sesjonene også til melanom i øye og andre sjeldne melanomformer.

-- Denne konferansen er nyttig for alle, både de som er ferske og de som har levd noen år med sykdommen. Programmet er organisert for forskjellige interesser, og det kommer i tillegg egne sesjoner for de som er her for første gang, sier Fevang.

Hun forsikrer at ingen vil falle av lasset, men understreker at alt foregår på engelsk.

-- Du trenger ikke være rågod i engelsk, for dette er engelsk for vanlig folk.

Interessen for konferansen har økt kraftig hvert år, og deltagere fra over 30 land ventes til konferansen. Fevang mener det er lurt å være tidlig ute og søke.

Søk her

MPNE beslutter hvem som får delta etter at et spørreskjema er utfylt, men styremedlemmer i Føflekkreftforeningen kan også være med å påvirke. Nå har du en god mulighet til å engasjere deg.

For bare få år siden var føflekkreft en sykdom med dødelig utgang så snart den hadde spredd seg, men i løpet av få år har bildet endret seg dramatisk. Fevang er sikker på at i løpet av de neste tiårene vil føflekkreft bli redusert til en kronisk sykdom som kanskje også kan helbredes fullt og helt for de aller fleste. Det er derfor spennende hvilken utvikling som skjer framover. Hun tror konferansen kan gi viktige innblikk i den nære framtida.

Flere nyheter

Nyhetsbrev høst 2023

Denne høsten har vært begivenhetsrik for Melanomforeningen og også grunnen til at høstens nyhetsbrev har latt seg vente litt på. Mye har skjedd etter sommerferien. Vi har fått inn ny daglig leder, Barbara Gonzalez-Vaughn, som tiltrådte et 1-års vikariat 15.august i år. I høstens nyhetsbrev får du innblikk i de ulike aktivitetene Melanomforeningen har vært involvert i så langt i høst. Du kan lese mer om den nye felles likepersonstjenesten som det jobbes med på tvers av pasientforeningene. Vi har også deltatt i Nordic Melanoma Meeting i Reykjavik. Vi får også en oppdatering fra fagfeltet fra onkolog Anna K. Winge-Main. God lesing!

Vi søker flere likepersoner

Det er et stort behov for flere likepersoner på Vardesenterne, som finnes i de største byene. I tillegg har vi behov for flere likepersoner som kan påta seg telefonvakter, slik at vi kan sikre et godt og bærekraftig tilbud for mennesker som får påvist melanom.

Nyhetsbrev vår 2024

Etter en lang og mange steder kald vinter har våren så smått meldt sin ankomst. Vi gleder oss over lengre og lysere dager og ser frem mot sommeren. Det nærmer seg landstreff og årsmøte og jeg håper at så mange som mulig av dere tar turen til Gardermoen. Et interessant program venter, men mest av alt anledningen til å møte nye og gamle venner i denne foreningen. Vi trenger et par dager hvor vi kan fylles med ny kunnskap, dele sorger og gleder og utveksle erfaringer med likesinnede. Vi vet hva denne diagnosen kan være, noe "de andre" ofte ikke kan forstå. Vi håper å se mange nye og kjente fjes på Landstreffet 20. - 21. april.

Nyhetsbrev våren 2023

I vårens nyhetsbrev blir du oppdatert på arbeidet som gjøres og du får informasjon om vårens planlagte aktiviteter. Du kan også lese onkolog Annas oppdatering, samt en vårhilsen fra hovedstyret.