Til forsiden

Bli medlem
Tilbake til nyheter

Montebello-kurs for føflekkreftpasienter og pårørende

Antallet tilfeller av føflekkreft øker over hele verden, og vi i Norge er på verdenstoppen. I 2016 fikk 2114 nordmenn denne kreftformen. Dette er 20 ganger så mange tilfeller som på 1950-tallet, og er den kreftformen som øker mest i Norge, jmf KREFTregisteret.

25. mars 2018

For første gang arrangerer Montebellosenteret et eget "hud- og føflekkreft-hva nå?" kurs, 18. - 25. mai. Både pasienter og pårørende kan slite med å mestre livet etter diagnose og behandling. På et kursopphold møter pasienter andre som er i tilnærmet lik situasjon som seg selv. Også pårørende møter andre pårørende. Erfaringsutveksling er nyttig og kan hjelpe begge til å få støtte og innsikt i sin situasjon og en bedre forståelse for hverandre. Fokuset i kurset rettes mot dine ressurser og bevisstgjøring av mestringsverktøy. Kunnskapsformidling om kreft og seneffekter, mestringsstrategier og livet videre er hovedtema.

På dette kurset har bidragsytere spisskompetanse innen kreftbehandling, psykososial støtte, ernæring og fysisk aktivitet.
Vi er stolte av å kunne meddele at Steinar Aamdal, Professor Emeritus MD PhD, er en av foredragsholdere. Etter foredraget er det satt av god tid til spørsmål. Steinar Aamdal har tatt en tydelig rolle i den offentlige diskurs om nye legemidler. Spesielt når de første immunterapi legemidlene kom på markedet har Aamdal vist et enormt engasjement for at norske pasienter skal få tilgang til disse medikamentene. Dette har vært av stor betydning for mange melanompasienter.

Et opphold på Montebellosenteret gir gode muligheter til fritid og avkobling. Det sosiale fellesskapet er en verdifull og viktig del av kurset.

Mer informasjon om kurset og hvordan søke: https://www.montebellosenteret.no/Om-vare-kurs/Kursplan/?kurs=467&detaljer=346&standalone=

Flere nyheter

Vi søker flere likepersoner

Det er et stort behov for flere likepersoner på Vardesenterne, som finnes i de største byene. I tillegg har vi behov for flere likepersoner som kan påta seg telefonvakter, slik at vi kan sikre et godt og bærekraftig tilbud for mennesker som får påvist melanom.

Nyhetsbrev våren 2023

I vårens nyhetsbrev blir du oppdatert på arbeidet som gjøres og du får informasjon om vårens planlagte aktiviteter. Du kan også lese onkolog Annas oppdatering, samt en vårhilsen fra hovedstyret.

Hjelp oss å nå 600 medlemmer

Som medlem bidrar du til å gi støtte til pasienter, pårørende og etterlatte. Du bidrar til at foreningen kan opprette og drifte møteplasser og likepersonstjenesten. I tillegg er du med å sørge for at mennesker berørt av melanom får en sterkere stemme.

Årsmøte 11.-20. mai 2021

Vi har tidligere sendt ut informasjon til alle medlemmer om at det også i år blir digitalt årsmøte. Du som medlem kan gå inn og stemme når som helst i perioden 11.-20. mai.