Til forsiden

Tilbake til nyheter

Melanomforeningen avlyser fysisk Landsmøte Lillestrøm 17-18. oktober 2020

Med bakgrunn i smitteoppblomstringen og innskjerpede smitteverntiltak den siste tiden, ser styret seg dessverre nødt til å utsette høstens fysiske Landsmøte som skulle vært 17.-18. oktober på Thon Hotel Arena på Lillestrøm.

20. august 2020

Mange av foreningens medlemmer er i risikogruppen, og det vil derfor være uansvarlig av styret å gjennomføre en fysisk samling slik situasjonen er nå. Styret har tatt denne beslutningen i samråd med våre medisinske eksperter.

Vi håper selvsagt at det våren 2021 igjen vil være trygt å kunne arrangere store fysiske samlinger.

Styret arbeider med løsninger for gjennomføring av landsmøtet, slik at vi er innenfor foreningens vedtekter. Vi kommer tilbake til dette.

Hvis det fremdeles er noen som ikke har fått refundert egenandelen, bes du ta kontakt med sekretariatet. Hvis du har hatt utlegg til reise til landsmøtet og fått avslag om refusjon fra forsikringsselskapet, og ennå ikke søkt foreningen om refusjon, må du sende inn refusjonsskjema sammen med reisekvitteringer og dokumentasjon på avslag fra
forsikringsselskap o.l. til post@melanom.no, eller per brev til Melanomforeningen, c/o Sandberg Regnskap AS, Postboks 64, 1483 Hagan.

Vi håper på forståelse for beslutningen.

Hvis det er spørsmål, ta kontakt med sekretariatsleder Mari Sandvold på tlf. 977 35 355

Med vennlig hilsen
Styret i Melanomforeningen

Flere nyheter

Nyhetsbrev høst 2023

Denne høsten har vært begivenhetsrik for Melanomforeningen og også grunnen til at høstens nyhetsbrev har latt seg vente litt på. Mye har skjedd etter sommerferien. Vi har fått inn ny daglig leder, Barbara Gonzalez-Vaughn, som tiltrådte et 1-års vikariat 15.august i år. I høstens nyhetsbrev får du innblikk i de ulike aktivitetene Melanomforeningen har vært involvert i så langt i høst. Du kan lese mer om den nye felles likepersonstjenesten som det jobbes med på tvers av pasientforeningene. Vi har også deltatt i Nordic Melanoma Meeting i Reykjavik. Vi får også en oppdatering fra fagfeltet fra onkolog Anna K. Winge-Main. God lesing!

Vi søker flere likepersoner

Det er et stort behov for flere likepersoner på Vardesenterne, som finnes i de største byene. I tillegg har vi behov for flere likepersoner som kan påta seg telefonvakter, slik at vi kan sikre et godt og bærekraftig tilbud for mennesker som får påvist melanom.

Nyhetsbrev våren 2023

I vårens nyhetsbrev blir du oppdatert på arbeidet som gjøres og du får informasjon om vårens planlagte aktiviteter. Du kan også lese onkolog Annas oppdatering, samt en vårhilsen fra hovedstyret.

Det 15. Nordic Melanoma Meeting

11 – 13 oktober, 2023, Reykjavik - Nordic Melanoma Meeting samlet i år klinikere og forskere fra de nordiske landene, samt ledende melanomforskere fra hele verden i de unike islandske omgivelsene.