Til forsiden

Bli medlem
Tilbake til nyheter

Melanomforeningen avlyser fysisk Landsmøte Lillestrøm 17-18. oktober 2020

Med bakgrunn i smitteoppblomstringen og innskjerpede smitteverntiltak den siste tiden, ser styret seg dessverre nødt til å utsette høstens fysiske Landsmøte som skulle vært 17.-18. oktober på Thon Hotel Arena på Lillestrøm.

20. august 2020

Mange av foreningens medlemmer er i risikogruppen, og det vil derfor være uansvarlig av styret å gjennomføre en fysisk samling slik situasjonen er nå. Styret har tatt denne beslutningen i samråd med våre medisinske eksperter.

Vi håper selvsagt at det våren 2021 igjen vil være trygt å kunne arrangere store fysiske samlinger.

Styret arbeider med løsninger for gjennomføring av landsmøtet, slik at vi er innenfor foreningens vedtekter. Vi kommer tilbake til dette.

Hvis det fremdeles er noen som ikke har fått refundert egenandelen, bes du ta kontakt med sekretariatet. Hvis du har hatt utlegg til reise til landsmøtet og fått avslag om refusjon fra forsikringsselskapet, og ennå ikke søkt foreningen om refusjon, må du sende inn refusjonsskjema sammen med reisekvitteringer og dokumentasjon på avslag fra
forsikringsselskap o.l. til post@melanom.no, eller per brev til Melanomforeningen, c/o Sandberg Regnskap AS, Postboks 64, 1483 Hagan.

Vi håper på forståelse for beslutningen.

Hvis det er spørsmål, ta kontakt med sekretariatsleder Mari Sandvold på tlf. 977 35 355

Med vennlig hilsen
Styret i Melanomforeningen

Flere nyheter

Vi søker flere likepersoner

Det er et stort behov for flere likepersoner på Vardesenterne, som finnes i de største byene. I tillegg har vi behov for flere likepersoner som kan påta seg telefonvakter, slik at vi kan sikre et godt og bærekraftig tilbud for mennesker som får påvist melanom.

Nyhetsbrev våren 2023

I vårens nyhetsbrev blir du oppdatert på arbeidet som gjøres og du får informasjon om vårens planlagte aktiviteter. Du kan også lese onkolog Annas oppdatering, samt en vårhilsen fra hovedstyret.

Hjelp oss å nå 600 medlemmer

Som medlem bidrar du til å gi støtte til pasienter, pårørende og etterlatte. Du bidrar til at foreningen kan opprette og drifte møteplasser og likepersonstjenesten. I tillegg er du med å sørge for at mennesker berørt av melanom får en sterkere stemme.

Årsmøte 11.-20. mai 2021

Vi har tidligere sendt ut informasjon til alle medlemmer om at det også i år blir digitalt årsmøte. Du som medlem kan gå inn og stemme når som helst i perioden 11.-20. mai.