Til forsiden

Bli medlem
Tilbake til nyheter

Koronavaksine oppdatert 11.3.21

FHI har nå sendt informasjonsbrev til kommuneleger og helseforetak hvor de presiserer behovet for bruk av skjønn innenfor prioriteringsgruppen og at grupper med underliggende sykdom (f eks kreft) bør gis høy prioritert.

11. mars 2021

Fra brevet:

Prioritering innen prioriteringsgruppene

De ulike prioriteringsgruppene er relativt vide, og selv om alder er den dominerende risikofaktoren vil underliggende sykdommer og tilstander bety stadig mer når vi nå etter hvert kommer ned i lavere aldersgrupper.

For prioriteringsgruppe 4 er det også en blanding av aldersgrupper, både de mellom 65 og 74 år og de mellom 18 og 64 år med særlig høy risiko. Se mer her om prioriteringsgruppene: https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksinasjon/koronavaksinasjonsprogrammet/

Det er altså forskjeller innenfor hver prioriteringsgruppe. Dette gjelder allerede i gruppe 3 (alder 75-84 år), men særlig prioriteringsgruppe 4.

Det er vanskelig å lage en detaljert prioritering innen hver gruppe sentralt fra, men det er viktig å si at det i kommunene bør utøves klinisk skjønn innenfor prioriteringsgruppene. Særlig bør personer med sykdommer og tilstander med særlig høy risiko (merket med * i listen over sykdommer/tilstander) vurderes prioritert høyt. For gruppe 4 er det i forlengelsen av dette viktig å ikke vente med alle i alder 18-64 år med særlig høy risiko til aldersgruppen 65-74 år er vaksinert. 18-64 år med særlig høy risiko må prioriteres parallelt med, og i en del tilfeller før, mange i gruppen 65-74 år uten underliggende sykdom»

Kommunens ansvar

Det er kommunen som har ansvar for administrering av koronavaksinen, og på hjemmesiden til din kommune finner du nyttig informasjon.

Du blir kontaktet av fastlegen eller kommunen for vaksinasjon når det er din tur. Pass derfor på at du ligger inne med riktig telefonnummer på https://www.norge.no (veiviser til offentlige tjenester på nett).

På temasiden til koronavaksinasjonsprogrammet finner du en kommuneoversikt: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/

Informasjon og konkrete råd om koronaviruset kan du lese på www.fhi.no og www.helsenorge.no.

Flere nyheter

Vi søker flere likepersoner

Det er et stort behov for flere likepersoner på Vardesenterne, som finnes i de største byene. I tillegg har vi behov for flere likepersoner som kan påta seg telefonvakter, slik at vi kan sikre et godt og bærekraftig tilbud for mennesker som får påvist melanom.

Nyhetsbrev våren 2023

I vårens nyhetsbrev blir du oppdatert på arbeidet som gjøres og du får informasjon om vårens planlagte aktiviteter. Du kan også lese onkolog Annas oppdatering, samt en vårhilsen fra hovedstyret.

Hjelp oss å nå 600 medlemmer

Som medlem bidrar du til å gi støtte til pasienter, pårørende og etterlatte. Du bidrar til at foreningen kan opprette og drifte møteplasser og likepersonstjenesten. I tillegg er du med å sørge for at mennesker berørt av melanom får en sterkere stemme.

Årsmøte 11.-20. mai 2021

Vi har tidligere sendt ut informasjon til alle medlemmer om at det også i år blir digitalt årsmøte. Du som medlem kan gå inn og stemme når som helst i perioden 11.-20. mai.