Til forsiden

Tilbake til nyheter

Koronavaksine oppdatert 11.3.21

FHI har nå sendt informasjonsbrev til kommuneleger og helseforetak hvor de presiserer behovet for bruk av skjønn innenfor prioriteringsgruppen og at grupper med underliggende sykdom (f eks kreft) bør gis høy prioritert.

11. mars 2021

Fra brevet:

Prioritering innen prioriteringsgruppene

De ulike prioriteringsgruppene er relativt vide, og selv om alder er den dominerende risikofaktoren vil underliggende sykdommer og tilstander bety stadig mer når vi nå etter hvert kommer ned i lavere aldersgrupper.

For prioriteringsgruppe 4 er det også en blanding av aldersgrupper, både de mellom 65 og 74 år og de mellom 18 og 64 år med særlig høy risiko. Se mer her om prioriteringsgruppene: https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksinasjon/koronavaksinasjonsprogrammet/

Det er altså forskjeller innenfor hver prioriteringsgruppe. Dette gjelder allerede i gruppe 3 (alder 75-84 år), men særlig prioriteringsgruppe 4.

Det er vanskelig å lage en detaljert prioritering innen hver gruppe sentralt fra, men det er viktig å si at det i kommunene bør utøves klinisk skjønn innenfor prioriteringsgruppene. Særlig bør personer med sykdommer og tilstander med særlig høy risiko (merket med * i listen over sykdommer/tilstander) vurderes prioritert høyt. For gruppe 4 er det i forlengelsen av dette viktig å ikke vente med alle i alder 18-64 år med særlig høy risiko til aldersgruppen 65-74 år er vaksinert. 18-64 år med særlig høy risiko må prioriteres parallelt med, og i en del tilfeller før, mange i gruppen 65-74 år uten underliggende sykdom»

Kommunens ansvar

Det er kommunen som har ansvar for administrering av koronavaksinen, og på hjemmesiden til din kommune finner du nyttig informasjon.

Du blir kontaktet av fastlegen eller kommunen for vaksinasjon når det er din tur. Pass derfor på at du ligger inne med riktig telefonnummer på https://www.norge.no (veiviser til offentlige tjenester på nett).

På temasiden til koronavaksinasjonsprogrammet finner du en kommuneoversikt: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/

Informasjon og konkrete råd om koronaviruset kan du lese på www.fhi.no og www.helsenorge.no.

Flere nyheter

Nyhetsbrev høst 2023

Denne høsten har vært begivenhetsrik for Melanomforeningen og også grunnen til at høstens nyhetsbrev har latt seg vente litt på. Mye har skjedd etter sommerferien. Vi har fått inn ny daglig leder, Barbara Gonzalez-Vaughn, som tiltrådte et 1-års vikariat 15.august i år. I høstens nyhetsbrev får du innblikk i de ulike aktivitetene Melanomforeningen har vært involvert i så langt i høst. Du kan lese mer om den nye felles likepersonstjenesten som det jobbes med på tvers av pasientforeningene. Vi har også deltatt i Nordic Melanoma Meeting i Reykjavik. Vi får også en oppdatering fra fagfeltet fra onkolog Anna K. Winge-Main. God lesing!

Vi søker flere likepersoner

Det er et stort behov for flere likepersoner på Vardesenterne, som finnes i de største byene. I tillegg har vi behov for flere likepersoner som kan påta seg telefonvakter, slik at vi kan sikre et godt og bærekraftig tilbud for mennesker som får påvist melanom.

Nyhetsbrev vår 2024

Etter en lang og mange steder kald vinter har våren så smått meldt sin ankomst. Vi gleder oss over lengre og lysere dager og ser frem mot sommeren. Det nærmer seg landstreff og årsmøte og jeg håper at så mange som mulig av dere tar turen til Gardermoen. Et interessant program venter, men mest av alt anledningen til å møte nye og gamle venner i denne foreningen. Vi trenger et par dager hvor vi kan fylles med ny kunnskap, dele sorger og gleder og utveksle erfaringer med likesinnede. Vi vet hva denne diagnosen kan være, noe "de andre" ofte ikke kan forstå. Vi håper å se mange nye og kjente fjes på Landstreffet 20. - 21. april.

Nyhetsbrev våren 2023

I vårens nyhetsbrev blir du oppdatert på arbeidet som gjøres og du får informasjon om vårens planlagte aktiviteter. Du kan også lese onkolog Annas oppdatering, samt en vårhilsen fra hovedstyret.