Til forsiden

Tilbake til nyheter

Forskningsprosjekt om en personlig risikovarslingsmodell i en mobilapp

Melanomforeningen er med i et stort internasjonalt EU-finansiert prosjekt. Prosjektet skal utvikle en personlig risikovarslingsmodell i en mobilapp. Det kan brukes til å støtte forebyggende tiltak og livsstilsendringer hos personer med ikke-smittsomme sykdommer som hudkreft og diabetes.

10. mars 2021

Prosjektet ledes av Nasjonalt senter for e-helseforskning og inkluderer 12 partnere fra 6 land.

Målet er å utvikle en generell personlig risikovarslingsmodell som kan brukes til å støtte forebyggende tiltak og livsstilsendringer hos personer med ikke-smittsomme sykdommer. Dette er i hovedsak hjerte-karsykdommer, kreft, diabetes og kronisk luftveissykdom og utgjør hovedårsaken til for tidlig død på verdensbasis. Systemet vil bli tilgjengelig for enkeltpersoner og pasienter på smarttelefonen via WARIFA-appen. Den AI-baserte teknologien som utvikles vil også kunne integreres i tredjepartsapper i nær framtid.

Motivere til sunnere livsstil

Takket være appen og automatisk behandling av brukergenerert data og stordata, kan personer få vite om de har økt risiko for en sykdom som de kanskje ikke var klar over, eller at en kjent sykdom blir verre. En av appens funksjoner er muligheten til å gi råd til de som står i fare for å utvikle flere sykdommer samtidig. Anbefalinger om tiltak ved ulike sykdommer vil bli slått sammen og tilpasset for å unngå motstridende råd.

WARIFA-appen vil få et brukervennlig utseende som hjelper personer til å forstå og vurdere risikonivået, slik at de får vite om de bør komme i gang med forebyggende tiltak. Videre vil verktøyet gi personlige anbefalinger om livsstil ut fra profilen som er laget med AI-teknologien. Appen vil motivere til en sunnere livsstil, og de som har høy risiko for sykdom vil få råd om å kontakte helsetjenesten.

Ikke-smittsomme sykdommer er hovedårsaken til tidlig død på verdensbasis.

Hudkreft og diabetes

Prosjektet vil se på hvordan man kan forebygge melanom – ofte kalt føflekkreft – ved å beskytte huden mot overdreven solstråling, og forebygging av komplikasjoner ved diabetes med et sunt kosthold og mosjon. Hvis man klarer det, kan WARIFA bidra til å begrense trykket på helsetjenesten og redusere de økonomiske kostnadene.

– I prosjektet ser vi på kroniske livsstilssykdommer som har noe til felles: personer som er klar over sin helserisiko har en god sjanse til å forhindre sykdom ved å endre adferd. Prosjektet vil gi innbyggere, inkludert de som er mest sårbare for sykdom, et verktøy for å overvåke egen helse og få anbefalinger om forebygging, så de får hjelp til å etablere sunnere vaner og en bedre livsstil.

Det sier WARIFAs koordinator Thomas Schopf, som er lege og forsker og har vært ansatt ved Nasjonalt senter for e-helseforskning siden 2007.

Melanomforeningen er stolt av å være en av 12 partnere fra 6 land.

Les hele pressemeldingen her

Warifa Pressemelding

Styreleder i Melanomforeningen, Kari Anne Fevang vil primært medvirke for Melanomforeningen i prosjektet som går over 3 år. Hun sier at «Det er spennende å få være med fra starten i et så stort prosjekt. Det er viktig at brukarenes perspektiver blir tatt på alvor, og at vi er stolt av å være med som partner i prosjektet.»

Kari Anne har tatt kurs gjennom EUPATI.eu for brukerrepresentanter. Det gjør det lettere å ta fatt i oppgaven i samarbeid med store forskningsmiljøer i Norge, Italia, Irland,Finland, Romania og Spania.

Flere nyheter

Nyhetsbrev høst 2023

Denne høsten har vært begivenhetsrik for Melanomforeningen og også grunnen til at høstens nyhetsbrev har latt seg vente litt på. Mye har skjedd etter sommerferien. Vi har fått inn ny daglig leder, Barbara Gonzalez-Vaughn, som tiltrådte et 1-års vikariat 15.august i år. I høstens nyhetsbrev får du innblikk i de ulike aktivitetene Melanomforeningen har vært involvert i så langt i høst. Du kan lese mer om den nye felles likepersonstjenesten som det jobbes med på tvers av pasientforeningene. Vi har også deltatt i Nordic Melanoma Meeting i Reykjavik. Vi får også en oppdatering fra fagfeltet fra onkolog Anna K. Winge-Main. God lesing!

Vi søker flere likepersoner

Det er et stort behov for flere likepersoner på Vardesenterne, som finnes i de største byene. I tillegg har vi behov for flere likepersoner som kan påta seg telefonvakter, slik at vi kan sikre et godt og bærekraftig tilbud for mennesker som får påvist melanom.

Nyhetsbrev vår 2024

Etter en lang og mange steder kald vinter har våren så smått meldt sin ankomst. Vi gleder oss over lengre og lysere dager og ser frem mot sommeren. Det nærmer seg landstreff og årsmøte og jeg håper at så mange som mulig av dere tar turen til Gardermoen. Et interessant program venter, men mest av alt anledningen til å møte nye og gamle venner i denne foreningen. Vi trenger et par dager hvor vi kan fylles med ny kunnskap, dele sorger og gleder og utveksle erfaringer med likesinnede. Vi vet hva denne diagnosen kan være, noe "de andre" ofte ikke kan forstå. Vi håper å se mange nye og kjente fjes på Landstreffet 20. - 21. april.

Nyhetsbrev våren 2023

I vårens nyhetsbrev blir du oppdatert på arbeidet som gjøres og du får informasjon om vårens planlagte aktiviteter. Du kan også lese onkolog Annas oppdatering, samt en vårhilsen fra hovedstyret.