Til forsiden

Bli medlem
Tilbake til nyheter

Forskningsprosjekt om en personlig risikovarslingsmodell i en mobilapp

Melanomforeningen er med i et stort internasjonalt EU-finansiert prosjekt. Prosjektet skal utvikle en personlig risikovarslingsmodell i en mobilapp. Det kan brukes til å støtte forebyggende tiltak og livsstilsendringer hos personer med ikke-smittsomme sykdommer som hudkreft og diabetes.

10. mars 2021

Prosjektet ledes av Nasjonalt senter for e-helseforskning og inkluderer 12 partnere fra 6 land.

Målet er å utvikle en generell personlig risikovarslingsmodell som kan brukes til å støtte forebyggende tiltak og livsstilsendringer hos personer med ikke-smittsomme sykdommer. Dette er i hovedsak hjerte-karsykdommer, kreft, diabetes og kronisk luftveissykdom og utgjør hovedårsaken til for tidlig død på verdensbasis. Systemet vil bli tilgjengelig for enkeltpersoner og pasienter på smarttelefonen via WARIFA-appen. Den AI-baserte teknologien som utvikles vil også kunne integreres i tredjepartsapper i nær framtid.

Motivere til sunnere livsstil

Takket være appen og automatisk behandling av brukergenerert data og stordata, kan personer få vite om de har økt risiko for en sykdom som de kanskje ikke var klar over, eller at en kjent sykdom blir verre. En av appens funksjoner er muligheten til å gi råd til de som står i fare for å utvikle flere sykdommer samtidig. Anbefalinger om tiltak ved ulike sykdommer vil bli slått sammen og tilpasset for å unngå motstridende råd.

WARIFA-appen vil få et brukervennlig utseende som hjelper personer til å forstå og vurdere risikonivået, slik at de får vite om de bør komme i gang med forebyggende tiltak. Videre vil verktøyet gi personlige anbefalinger om livsstil ut fra profilen som er laget med AI-teknologien. Appen vil motivere til en sunnere livsstil, og de som har høy risiko for sykdom vil få råd om å kontakte helsetjenesten.

Ikke-smittsomme sykdommer er hovedårsaken til tidlig død på verdensbasis.

Hudkreft og diabetes

Prosjektet vil se på hvordan man kan forebygge melanom – ofte kalt føflekkreft – ved å beskytte huden mot overdreven solstråling, og forebygging av komplikasjoner ved diabetes med et sunt kosthold og mosjon. Hvis man klarer det, kan WARIFA bidra til å begrense trykket på helsetjenesten og redusere de økonomiske kostnadene.

– I prosjektet ser vi på kroniske livsstilssykdommer som har noe til felles: personer som er klar over sin helserisiko har en god sjanse til å forhindre sykdom ved å endre adferd. Prosjektet vil gi innbyggere, inkludert de som er mest sårbare for sykdom, et verktøy for å overvåke egen helse og få anbefalinger om forebygging, så de får hjelp til å etablere sunnere vaner og en bedre livsstil.

Det sier WARIFAs koordinator Thomas Schopf, som er lege og forsker og har vært ansatt ved Nasjonalt senter for e-helseforskning siden 2007.

Melanomforeningen er stolt av å være en av 12 partnere fra 6 land.

Les hele pressemeldingen her

Warifa Pressemelding

Styreleder i Melanomforeningen, Kari Anne Fevang vil primært medvirke for Melanomforeningen i prosjektet som går over 3 år. Hun sier at «Det er spennende å få være med fra starten i et så stort prosjekt. Det er viktig at brukarenes perspektiver blir tatt på alvor, og at vi er stolt av å være med som partner i prosjektet.»

Kari Anne har tatt kurs gjennom EUPATI.eu for brukerrepresentanter. Det gjør det lettere å ta fatt i oppgaven i samarbeid med store forskningsmiljøer i Norge, Italia, Irland,Finland, Romania og Spania.

Flere nyheter

Vi søker flere likepersoner

Det er et stort behov for flere likepersoner på Vardesenterne, som finnes i de største byene. I tillegg har vi behov for flere likepersoner som kan påta seg telefonvakter, slik at vi kan sikre et godt og bærekraftig tilbud for mennesker som får påvist melanom.

Nyhetsbrev våren 2023

I vårens nyhetsbrev blir du oppdatert på arbeidet som gjøres og du får informasjon om vårens planlagte aktiviteter. Du kan også lese onkolog Annas oppdatering, samt en vårhilsen fra hovedstyret.

Hjelp oss å nå 600 medlemmer

Som medlem bidrar du til å gi støtte til pasienter, pårørende og etterlatte. Du bidrar til at foreningen kan opprette og drifte møteplasser og likepersonstjenesten. I tillegg er du med å sørge for at mennesker berørt av melanom får en sterkere stemme.

Årsmøte 11.-20. mai 2021

Vi har tidligere sendt ut informasjon til alle medlemmer om at det også i år blir digitalt årsmøte. Du som medlem kan gå inn og stemme når som helst i perioden 11.-20. mai.