Til forsiden

Tilbake til nyheter

Det 15. Nordic Melanoma Meeting

11 – 13 oktober, 2023, Reykjavik - Nordic Melanoma Meeting samlet i år klinikere og forskere fra de nordiske landene, samt ledende melanomforskere fra hele verden i de unike islandske omgivelsene.

7. november 2023
En mann i dress holder en presentasjon på en scene, med rollup og presentasjon i bakgrunnenEn mann i dress holder en presentasjon på en scene, med rollup og presentasjon i bakgrunnen

Skrevet av: Barbara Gonzalez-Vaughn fra reisenotater fra Kai Aamodt og Monica Fagerlie.

Føflekkreft er en global sykdom hvor forekomsten øker over hele verden. Målet med slike møter er å tilrettelegge for en felles møteplass for fagfolk og organisasjoner, hvor innsats for å øke bevisstheten og endre offentlige oppfatninger av melanom, gjennom kunnskapsutveksling, ligger til grunn. Dette møtet tilbød en kombinasjon av fremføringer holdt av nordiske og internasjonale foredragsholdere, abstrakte sesjoner hvor forskere presenterte sitt arbeid, samt en rekke felles sosiale aktiviteter.

Stor sal med mange mennesker rundt bord som følger med på noe på scenenStor sal med mange mennesker rundt bord som følger med på noe på scenen

Sammen med pasientrepresentanter fra øvrige nordiske land deltok styreleder Kai Aaamodt og styremedlem Monica Fargerlie som representanter for Melanomforeningen på møtet i Reykjavik.

Konferansen åpnet onsdag ettermiddag og dagen gikk med til en presentasjon av Melanom på Island. Tallene er små sammenlignet med Norge, men problemstillingene er de samme.

Videre fikk deltakerne innblikk i det viktige arbeidet som pågår innen forskning på det omfattende gen-materiale som er samlet på Island.

Oversiktsbilde over en scene hvor en kvinne holder en presentasjonOversiktsbilde over en scene hvor en kvinne holder en presentasjon

Torsdagen ble brukt til bl.a. gjennomgang av ulike studier rundt optimalisering av behandling gjennom kombinasjon av ulike medikamenter. Videre ble statistikk som tyder på at stadiet IIb -d bør tilbys adjuvant behandling på linje med stadiet III og IV presentert, samt at resultater av studier rundt neoadjuvant behandling ble gjennomgått.

Det ble blant annet sett på sekvensering eller kombinasjon av målrettete terapi og immunoterapi i behandlingen av melanom, og hvordan disse kan kombineres eller sekvenseres for best mulig resultater. Stegene mot full personalisering av neoadjuvant melanomterapi, studier som handler om å tilpasse behandlingen for melanom basert på individuelle behov og egenskaper ble også presentert. Videre ble det snakket om underliggende årsaker til hvorfor noen melanocytter utvikler seg til melanomer. De ulike temaene gir en bred oversikt over de nyeste fremskrittene og forskningen innen melanombehandling og forståelse av melanomutvikling. Hovedmålet med å komme sammen med andre fagfolk på tvers av landegrensene er å dele erfaringer, funn og nye behandlingsmåter for slik å optimalisere behandling og omsorg.

Flere nyheter

Nyhetsbrev høst 2023

Denne høsten har vært begivenhetsrik for Melanomforeningen og også grunnen til at høstens nyhetsbrev har latt seg vente litt på. Mye har skjedd etter sommerferien. Vi har fått inn ny daglig leder, Barbara Gonzalez-Vaughn, som tiltrådte et 1-års vikariat 15.august i år. I høstens nyhetsbrev får du innblikk i de ulike aktivitetene Melanomforeningen har vært involvert i så langt i høst. Du kan lese mer om den nye felles likepersonstjenesten som det jobbes med på tvers av pasientforeningene. Vi har også deltatt i Nordic Melanoma Meeting i Reykjavik. Vi får også en oppdatering fra fagfeltet fra onkolog Anna K. Winge-Main. God lesing!

Vi søker flere likepersoner

Det er et stort behov for flere likepersoner på Vardesenterne, som finnes i de største byene. I tillegg har vi behov for flere likepersoner som kan påta seg telefonvakter, slik at vi kan sikre et godt og bærekraftig tilbud for mennesker som får påvist melanom.

Nyhetsbrev vår 2024

Etter en lang og mange steder kald vinter har våren så smått meldt sin ankomst. Vi gleder oss over lengre og lysere dager og ser frem mot sommeren. Det nærmer seg landstreff og årsmøte og jeg håper at så mange som mulig av dere tar turen til Gardermoen. Et interessant program venter, men mest av alt anledningen til å møte nye og gamle venner i denne foreningen. Vi trenger et par dager hvor vi kan fylles med ny kunnskap, dele sorger og gleder og utveksle erfaringer med likesinnede. Vi vet hva denne diagnosen kan være, noe "de andre" ofte ikke kan forstå. Vi håper å se mange nye og kjente fjes på Landstreffet 20. - 21. april.

Nyhetsbrev våren 2023

I vårens nyhetsbrev blir du oppdatert på arbeidet som gjøres og du får informasjon om vårens planlagte aktiviteter. Du kan også lese onkolog Annas oppdatering, samt en vårhilsen fra hovedstyret.