Til forsiden

Tilbake til nyheter

Den nye likepersonstjenesten – Samarbeid mellom pasientforeningene og Kreftforeningen

Alle pasientforeningene som er tilsluttet Kreftforeningen har over lang tid samarbeidet med Kreftforeningen om å bedre likepersonstjenesten og gjøre den mer lik for alle. Vi har kommet et godt stykke på vei med dette viktige arbeidet og har sammen utviklet et nytt felles grunnkurs for nye likepersoner samt et kurslederkurs. På denne måten kan alle foreningene tilby frivillige flere kurs gjennom året, og kanskje viktigst av alt, lette på arbeidsmengden samt kutte kostnadene som følger med å arrangere slike kurs.

7. november 2023
En gjeng med mennesker smiler til kamera, foran en stor vegg i treEn gjeng med mennesker smiler til kamera, foran en stor vegg i tre

Skrevet av: Barbara Gonzalez-Vaughn – Daglig leder

Det er i dag 15 pasientforeninger som er tilsluttet Kreftforeningen. Hver av disse foreningene har sin egen likepersonstjenste. Vi enes alle om at en likeperson er et medmenneske som hjelper andre til å mestre sin vanskelige situasjon basert på egne erfaringer. Med andre ord er denne interaksjonen et samspill mellom personer som opplever å være i noenlunde samme livssituasjon, hvor målet for likepersonen er å være en støtte for et medmenneske gjennom en tung tid. Det som det derimot har vært ulik praksis rundt, er opplæringen av disse likepersonene og kvaliteten på likepersonstjenesten. På bakgrunn av dette, og med et felles ønske om å utvikle en felles plattform for kvalitetssikring av likepersonsarbeidet, oppsto det i 2021 et samarbeid mellom Kreftforeningen og tilsluttede pasientforeninger. Til grunn for dette samarbeidet lå målet om at likepersonstilbudet skal være av god kvalitet og lett tilgjengelig for alle mennesker med kreft, pårørende og etterlatte.

Rosa kake med teksten "Gratulerer med felles grunnkurs for likepersoner"Rosa kake med teksten "Gratulerer med felles grunnkurs for likepersoner"

Gjennom mange samarbeidsmøter har det nå blitt utviklet et felles kurs for grunnopplæring av likepersoner. Det er enighet blant alle som har deltatt i dette prosjektet at dette kurset blir den nye oppskriften på opplæring av nye likepersoner. 7.september 2023 feiret vi overlevering av et felles grunnkurs for opplæring av likepersoner.

Videre så man behovet for å utvikle et felles kurslederkurs. Hovedtanken var også her kvalitetssikring av likepersonstjenesten, men kanskje mest sentralt var tilrettelegging for samarbeid på tvers av de ulike foreningene. Sammen kan vi få til mye mer! I regi av Kreftforeningen resulterte dette i utviklingen av et felles kurslederkurs som ble holdt i Oslo 11. – 13. oktober 2023. Nestleder Aase Herø og daglig leder Barbara Gonzalez-Vaughn, deltok på dette kurset.

Vi gleder oss til å iverksette disse nye verktøyene i vår likepersonstjeneste, og på denne måten være en del av en felles dugnad for å bedre likepersonsarbeidet.

Flere nyheter

Nyhetsbrev høst 2023

Denne høsten har vært begivenhetsrik for Melanomforeningen og også grunnen til at høstens nyhetsbrev har latt seg vente litt på. Mye har skjedd etter sommerferien. Vi har fått inn ny daglig leder, Barbara Gonzalez-Vaughn, som tiltrådte et 1-års vikariat 15.august i år. I høstens nyhetsbrev får du innblikk i de ulike aktivitetene Melanomforeningen har vært involvert i så langt i høst. Du kan lese mer om den nye felles likepersonstjenesten som det jobbes med på tvers av pasientforeningene. Vi har også deltatt i Nordic Melanoma Meeting i Reykjavik. Vi får også en oppdatering fra fagfeltet fra onkolog Anna K. Winge-Main. God lesing!

Vi søker flere likepersoner

Det er et stort behov for flere likepersoner på Vardesenterne, som finnes i de største byene. I tillegg har vi behov for flere likepersoner som kan påta seg telefonvakter, slik at vi kan sikre et godt og bærekraftig tilbud for mennesker som får påvist melanom.

Nyhetsbrev vår 2024

Etter en lang og mange steder kald vinter har våren så smått meldt sin ankomst. Vi gleder oss over lengre og lysere dager og ser frem mot sommeren. Det nærmer seg landstreff og årsmøte og jeg håper at så mange som mulig av dere tar turen til Gardermoen. Et interessant program venter, men mest av alt anledningen til å møte nye og gamle venner i denne foreningen. Vi trenger et par dager hvor vi kan fylles med ny kunnskap, dele sorger og gleder og utveksle erfaringer med likesinnede. Vi vet hva denne diagnosen kan være, noe "de andre" ofte ikke kan forstå. Vi håper å se mange nye og kjente fjes på Landstreffet 20. - 21. april.

Nyhetsbrev våren 2023

I vårens nyhetsbrev blir du oppdatert på arbeidet som gjøres og du får informasjon om vårens planlagte aktiviteter. Du kan også lese onkolog Annas oppdatering, samt en vårhilsen fra hovedstyret.