Til forsiden

Bli medlem
Tilbake til nyheter

Årsmøtet 2020 blir digitalt

Årets årsmøte blir digitalt og gjennomføres fra fredag 4 desember kl.09.00 til mandag 14 desember kl. 09.00 på Vibbo.

23. oktober 2020

Styret har vedtatt at det blir en digital løsning for å få gjennomført årsmøtet 2020. Det er Vibbo, den digitale løsningen til OBOS som er valgt. Selve årsmøtet vil være åpent i hele perioden f.o.m. den 4. desember og fram til 14. desember. Når årsmøtet stenger kl. 9:00 den 14. desember, vil det ikke lenger være mulig å avgi stemme, og systemet teller opp og lager automatisk en protokoll. Etter at protokollen er signert, vil den være tilgjengelig for medlemmene.

I forkant av årsmøtet vil det også bli sendt ut en nøye bruksanvisning til hvordan du skal stemme. Det vil ikke være mulig å komme med benkeforslag i løsningen vi har valgt.

Det vil si at alle som har forslag til saker og eventuelt nye kandidater til valget, må sende dette til sekretariatet senest 4 uker før årsmøtet, enten i e-post til post@melanom.no eller i ordinær post til
Melanomforeningen
c/o Sandberg Regnskap AS
Postboks 64
1483 Hagan

Fullstendig saksliste vil bli sendt ut senest 2 uker før årsmøtet.

Vi minner om at medlemmer som har betalt kontingent har møterett og stemmerett på årsmøtet. Kontingenten for inneværende år må være betalt seinest 14 dager før det digitale årsmøtet starter. Det er kun medlemmer med registrert innbetaling som vil få tilgang til den digitale løsningen. Er du ikke medlem? Klikk her: Bli medlem

I nyhetsbrevet for oktober som blir sendt ut snart kan du lede mer om gjennomføringen av selve årsmøtet i nyhetsbrevet for oktober som snart blir sendt ut.

Flere nyheter

Vi søker flere likepersoner

Det er et stort behov for flere likepersoner på Vardesenterne, som finnes i de største byene. I tillegg har vi behov for flere likepersoner som kan påta seg telefonvakter, slik at vi kan sikre et godt og bærekraftig tilbud for mennesker som får påvist melanom.

Nyhetsbrev våren 2023

I vårens nyhetsbrev blir du oppdatert på arbeidet som gjøres og du får informasjon om vårens planlagte aktiviteter. Du kan også lese onkolog Annas oppdatering, samt en vårhilsen fra hovedstyret.

Hjelp oss å nå 600 medlemmer

Som medlem bidrar du til å gi støtte til pasienter, pårørende og etterlatte. Du bidrar til at foreningen kan opprette og drifte møteplasser og likepersonstjenesten. I tillegg er du med å sørge for at mennesker berørt av melanom får en sterkere stemme.

Årsmøte 11.-20. mai 2021

Vi har tidligere sendt ut informasjon til alle medlemmer om at det også i år blir digitalt årsmøte. Du som medlem kan gå inn og stemme når som helst i perioden 11.-20. mai.