Til forsiden

20. april 2024. (08:00) - 21. april 2024 (12:00)
Park Inn by Radisson Oslo Airport Hotel West

Velkommen til Landstreff for Melanomforeningen 2024

Melanomforeningens Landstreff med årsmøte er rett rundt hjørnet. Vi ser frem til å kunne ønske våre påmeldte deltakere, samt våre foredragsholdere velkommen.

Vi har et spennende program i vente. Her kan du lese litt mer om våre foredragsholdere. Vel møtt!

Vi starter opp på lørdag med foredrag fra Kreftkompasset ved Vibeke Borchgrevink. Videre skal onkolog Anna K. Winge-Main sammen med molekylærbiolog Ieva Ailte fortelle oss om forskning på melanom i Norge. Etter lunsj venter et motivasjonsforedrag som vil by på både latter og tårer ved Adrian Lund, før vi avslutter dagen med erfaringsutveksling i form av workshops, ledet av kreftsykepleier Sigrid Elisabeth Trandum.

Vibeke Borchgrevink

Vibeke jobbet som finansiell rådgiver i Storebrand da hun i 2009 fikk kreft. På grunn av senvirkninger måtte hun etter hvert slutte å jobbe. Hun var deltaker i Kreftkompassets Mentorskapsprogram i 2018/19, og har etter det jobbet for at flere skal få bedre hjelp etter kreftbehandling.

Vibeke arbeider i dag 40% som takknemlighetsdirektør og erfaringskonsulent i Kreftkompasset hvor hun er spesielt engasjert i Mentorskapsprogrammet, men hun er også delaktig i andre deler av Kreftkompassets arbeid for å gi tidligere kreftpasienter og pårørende best mulig livskvalitet. Hun kommer til oss på Landstreffet lørdag 20.april for å snakke om livskvalitet når man lever med kreft.

Vibeke Borchgrevink, Kreftkompasset, Landstreff, Melanomforeningen Vibeke Borchgrevink, Kreftkompasset, Landstreff, Melanomforeningen
Vibeke Borchgrevink fra Kreftkompasset

Anna K. Winge-Main

Anna Winge-Main jobber som overlege med melanom på Radiumhospitalet, OUS. Hun har hele sin onkologiske spesialisering fra Radiumhospitalet og begynte der som assistentlege i 2005. Siden 2014 har hun jobbet som fast ansatt overlege og jobbet med melanom.

I hennes kliniske hverdag jobber hun både med medikamentell behandling og med strålebehandling av pasienter både i poliklinikken og på sengeposten. Hun leder og deltar i flere kliniske forskningsstudier om immunterapi og signalhemmere mot melanom. Ved siden av jobben som overlege holder hun også på med en doktorgrad der hun forsker på kreft. Forskningen hennes går ut på immunterapi mot melanom der hun på laboratiret forsker på mulig ny behandling i form av T celle receptor-behandling rettet mot melanom.

En viktig del ved siden av jobben som overlege og forsker er arbeidet med Norsk Melanomgruppe (NMG) der hun er nestleder. En av de viktigste oppgavene til NMG er å skrive nasjonale retningslinjer i behandling av melanom, noe hun bidrar aktivt til. Anna er fagstyremedlem i Melanomforeningen. Hun har holdt mange foredrag både for leger og ikke-medisinere om melanom og melanombehandling og er engasjert i opplysningsarbeid. Hun har deltatt i podcaster og skrevet kapittelet om melanom i Kreftlex.

Anna har et sterkt engasjement i å bringe kreftbehandling mot melanom fremover. Dette innebærer både klinisk og basal forskning samt opplysning om melanom. «Selv om vi har gjort og gjør store medisinske fremskritt innen melanombehandling må vi ikke glemme informasjon om sykdommen og forebygging. Den beste behandlingen er den vi ikke trenger å gi fordi melanomet ikke oppstod.»

Anna Winge-Main, overlege, Landstreff, melanomAnna Winge-Main, overlege, Landstreff, melanom
Overlege Anna K. Winge-Main

Ieva Ailte

Ieva vil, sammen med overlege Anna K. Winge-Main, komme til oss på landstreffet lørdag 20.april for å holde foredrag om forskning på melanom i Norge. Ieva Ailte er molekylærbiolog ved Radiumhospitalet. Hun forsker på kreftcellebiologi, immunologi og persontilpasset kreftbehandling. Fra 2009-2019 forsket hun på grunnleggende prosesser i kreftceller ved Institutt for kreftforskning. Våren 2020 begynte hun i en ny stilling som forsker (postdoktor) i en liten forskningsgruppe som forsker på melanom ved Avdeling for patologi på Radiumhospitalet. Melanomprosjektet var spennende, men forskningsgruppen på bare fire stykker var liten. Hun savnet et nettverk hvor gode diskusjoner om det som er nytt og aktuelt for melanom kunne drøftes, hvor forskningsresultater kunne undersøkes i plenum og hvor man kunne få innspill fra klinikken.

Da pandemien avtok, tok hun saken i egne hender og begynte å sende e-poster til andre, mer erfarne melanomforskere.Hun ville undersøke om det fantes et «melanommiljø» i Oslo eller i Norge som hun kunne bli en del av. På våren i 2022 kom Ieva i kontakt med Trude Eid Robsahm, en erfaren forsker som studerer forekomst av melanom ved Kreftregisteret. Sammen plana de det første møtet på det som i dag heter Melanoma Meet & Greet, et forum hvor fagfolk med ulik bakgrunn fra diverse arbeidsplasser som jobber innen melanomfeltet møtes et par ganger i året. Møtene består av en utvalgt faglig presentasjon på 30-40 minutter, etterfulgt av diskusjon i plenum.

"Tanken er at vi trenger samarbeid og tverrfaglighet for å løse gåten som melanom er. Vi trenger innspill og støtte fra hverandre for å forstå, forebygge og behandle melanom på best mulig måte".

Ieva Ailte, molekylærbiologi, melanom, Melanoma Meet & GreetIeva Ailte, molekylærbiologi, melanom, Melanoma Meet & Greet
Ieva Ailte, molekylærbiolog

Adrian Lund

Som tolvåring fikk Adrian Lund diagnosen Tourettes Syndrom. Det forklarte de ufrivillige bevegelsene, harkingen og hodebevegelsene. Det var Tourettes-tics. Som følge av sin diagnose ble Adrian mobbet på skolen, og skolehverdagen var en konstant kamp for å dempe ticsene. Til tross for dette klarte Lund seg bra på barne- og ungdomskolen, selv uten medisinering eller hjelp.

Ungdomsårene er en tid som er preget av mye usikkerhet og da spesielt vanskelig for de aller fleste ungdommer, dette uten at man i tillegg har en diagnose. I ungdomsalderen får imidlertid vennerelasjoner en større og mer betydelig plass, og følelsen av å passe inn, og ikke skille seg for mye ut, blir desto viktigere. Adrians diagnose gjorde det vanskelig for han å fullføre videregående skole, og som et resultat av dette droppet han ut og begynte å jobbe i butikk.

Adrian Lund skal holde er motivasjonsforedrag for oss lørdag 20. april. På scenen skal han fortelle om sitt liv med Tourettes og hvordan han har snudd på livets største utfordring til å bli hans nøkkel til suksess. Det blir et foredrag fylt med latter og tårer, men med en viktig lekse; Ha fokus på mulighetene istedenfor begrensingene. Jakt på mestringsfølelsen i hverdagen!

Adrian Lund, motivasjonsforedrag, Landstreff, melanomAdrian Lund, motivasjonsforedrag, Landstreff, melanom
Adrian Lund

Sigrid Elisabeth Trandum

Sigrid Elisabeth er utdannet kreftsykepleier og har jobbet som spesialrådgiver i Kreftforeningen. Hun har lang erfaring fra Oslo Universitetssykehus der hun hadde fokus på barn og unge, både som pasienter og pårørende. De siste årene har hun hatt ulike prosjekter i Kreftforeningen, hele tiden med fokus på familier med kreft og deres behov. Trandum har hatt stor nytte og glede av samarbeid med pasientforeningene, og mener at brukerperspektivet bør fremheves i utviklingen av nye tilbud for pasienter/pårørende og etterlatte i Kreftforeningen. Sigrid Elisabeth kommer til oss på landstreffet på lørdag 20.april for å lede workshops innen erfaringsutveksling.

Sigrid Elisabeth Trandum, kreftsykepleier, workshops, melanom, LandstreffSigrid Elisabeth Trandum, kreftsykepleier, workshops, melanom, Landstreff
Sigrid Elisabeth Trandum, kreftsykepleier

Eli Jorun Syvrud

Eli Jorun Syvrud er senterkoordinator på Vardesenteret i Oslo. I dag finnes det syv Vardesentre spredt rundt om i de største byene i Norge. Vardesenteret er et lavterskeltilbud der man kan komme for en kopp kaffe og en samtale, eller bli med på mer organiserte aktiviteter som foredrag, kurs, samtalegrupper og trening. Det holdes ulike kurs for kreftrammede på Vardesentrene gjennom året, men først og fremst er Vardesenteret et sted for å møtes.

Eli Jorun har vært på Vardesenteret nå i snart 10 år. Hun er utdannet pedagog og har før sin tid på Vardesenteret jobbet på sykehuset Ullevål og senere OUS i ulike roller. Hun kommer på Landstreffet vårt 21.april for å fortelle oss mer om likepersonsarbeidet og viktigheten av likepersonstjenesten.

Eli Jorun Syvrud, Vardesenteret, Landstreff, melanom, likepersonEli Jorun Syvrud, Vardesenteret, Landstreff, melanom, likeperson
Eli Jorun Syvrud, senterkoordinator Vardesenteret