Anders, Kari Anne og Magnus var noen av de frivillige som delte ut brosjyrer om soling og hudkreft på Gardermoen.