Stort potensiale for fremskyndet kreftdiagnose hos fastlegene

Halvparten av kreftpasienter oppsøkte fastlegen flere ganger året før kreftdiagnosen ble satt, viser ny svensk forskning.

En doktorgradsavhandling ved Sahlgrenska Akademin publisert i mars viste at 56% av kreftpasienter hadde oppsøkt sin fastlege fire eller flere ganger året før de ble gitt diagnosen.

- For flere enn halvparten av pasientene var det nødvendig med fire eller flere besøk hos fastlege før en diagnose ble stilt. En betydelig andel av disse hadde kreftassosierte symptomer allerede da de første to besøkene fant sted. Disse måtte likevel oppsøke fastlegen to ganger til, skriver Sahlgrenska i en pressemelding.

Undersøkelsen bygget på data fra 4 500 pasienter i Västra Götalandsregionen i perioden 2010-2011 og tok for seg tilfeller av kreft i bryst, lunge, genitalier, prostata og tarm, i tillegg til hud- og føflekkreft,

-Kreft skal alltid ligge i bakhodet

Marcela Ewing, hovedforfatteren bak studien, peker på på det helt spesielle ansvaret som hviler på fastlegen:

- En kreftdiagnose stilles på sykehuset, men det er ofte fastlegen som først fatter mistanke og igangsetter undersøkelser. Allmenleger er nøkkelpersoner. Kreft skal alltid ligge i bakhodet siden en forsinket diagnose kan få så alvorlige følger, sier Ewing.

Videre vektlegger hun viktigheten av å se symptomer i sammenheng:

- Vi har vist at det er kombinasjonen av symptomer som er viktig, selv om de ikke skulle opptre samtidig. Dette må vi leger være oppmerksomme på. Om vi kan oppdage kreft på et tidligere tidspunkt så vil det forbedre pasientenes prognoser, noe også samfunnet vil tjene på.

Den norske fastlegen Tor Magne Johsen trekker også frem samfunnsbesvarelsene ved en styrket førstelinjetjeneste i helsevesenet.

- Viktigst er det at en styrket førstelinjetjeneste kan medføre at flere overlever kreftsykdommen, og overlever med mindre helseplager og bedre funksjonsnivå, enn det som er tilfelle i dag. Og hvis myndighetene innser at det må satser mer på fastlegene, vil det også gi enorme besparelser for resten av helsevesenet, sier Johnsen et intervju med tidsskriftet Dagens Medisin.

Usikkert omfang for føflekkreft

Føflekkreft er en av få krefttyper hvor ytre, synlige symptomer ofte melder seg tidlig i sykdomsforløpet og hvor sjansen er stor for å bli kurert bare diagnosen settes tidlig nok. Det første møtet mellom fastlege og en pasient som uroer seg over en føflekk er derfor kritisk.

Kari Anne Fevang, leder i Føflekkreftforeningen, kjenner en rekke tilfeller av pasienter med symptomer på føflekkreft som ikke ble tatt alvorlig nok av fastlege og som senere utviklet kreft med spredning.

- Pasienter kjenner sin egen hud best. I møtet med lege bør det derfor veie tungt når en pasient bekymrer seg over enkeltføflekker, sier hun.

Det er usikkert hvor ofte pasienter med symptomer på føflekkreft får uriktig oppfølging i Norge. Fevang etterlyser likevel sterkere bevisstgjøring rundt symptomene på sykdommen, både blant medisinsk personell og i befolkningen generelt.

- Vi skal fortsette å jobbe tett med fagmiljøene i Norge for å reversere økningen av føflekkreft i Norge, avslutter hun.

Hva skjer?

10.00 3. juni - 14.00 4. juni 2023

Clarion Hotel Bjørvika

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.